Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen

06466: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter skatteposisjon (avslutta serie) 2005 - 2011

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktige inntekter (mill. kr) , Næringsinntekt (mill. kr) , Mottatt konsernbidrag (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

skatteposisjon


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra inntektsåret 2006 omfatter statistikken også alle aksjeselskaper innen næringen Skipsfart og Produksjon og distribusjon av elektrisitet, samt aksjeselskaper innen Porteføljeinvestering.

Brukerveiledning for statistikkbanken