Familier og husholdninger

Til toppen

06093: Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform (K) (B) 2005 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
samlivsform
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
samlivsform
I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 18 år og over holdt utenfor ved gruppering av par. Par som har barn bare i alderen 18 år og over, er derfor regnet som par uten barn.
samlivsform
Gifte par uten barn
Inkluderer registrerte partnere. Tall for samboere er rettet for årene 2014-2017. 4.12.2017

Brukerveiledning for statistikkbanken