Skatt for personer

Til toppen
05954: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personar 17 år og eldre. Antall personer og gjennomsnitt i kr for de med beløp (avslutta serie) 1993 - 2010
Sist endret
08.10.2012
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Antall personer med beløp:
personer
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Referansetid
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
pensjonsstatus
Må velges *
hovedpost fra ligninga
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

pensjonsstatus
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

Må velges *

Totalt 9 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken