Til toppen

05926: Sametingsvalet. Personar med røysterett, godkjende røystegjevingar og valdeltaking, etter valdistrikt 2005 - 2017

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Østre valkrins , Ávjovári valkrins , Nordre valkrins ,

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken