Til toppen
05926: Sametingsvalet. Personar med røysterett, godkjende røystegjevingar og valdeltaking, etter valdistrikt 2005 - 2017
Sist endret
31.10.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personar med røysterett:
personar
Godkjende røystegjevingar i alt:
røyster
Godkjende røystegjevingar på valting:
røyster
Godkjende røystegjevingar på førehand:
røyster
Valdeltaking (prosent):
prosent
Godkjende røyster per representant:
røyster
Referansetid
Personar med røysterett:
Valgdagen
Godkjende røystegjevingar i alt:
Valgdagen
Godkjende røystegjevingar på valting:
Valgdagen
Godkjende røystegjevingar på førehand:
Valgdagen
Valdeltaking (prosent):
Valgdagen
Godkjende røyster per representant:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 20 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken