Sametingsvalg

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2
Eanet jienat, unnit searvan

Vaikko ledje ge 18 proseantta eanet jienat dán jagi sámediggeválggas de njiejai searvan 1,7 proseantačuoggáin.

Fleire stemmer, lågare oppslutning

Sjølv med 18 prosent fleire stemmer gjekk deltakinga ved årets sametingsval ned med 1,7 prosentpoeng.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet sametingsvalg.

faktasider