05926: Sametingsvalet. Personar med røysterett, godkjende røystegjevingar og valdeltaking, etter valdistrikt 2005 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.10.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personar med røysterett:
personar
Godkjende røystegjevingar i alt:
røyster
Godkjende røystegjevingar på valting:
røyster
Godkjende røystegjevingar på førehand:
røyster
Valdeltaking (prosent):
prosent
Godkjende røyster per representant:
røyster
Referansetid
Personar med røysterett:
Valgdagen
Godkjende røystegjevingar i alt:
Valgdagen
Godkjende røystegjevingar på valting:
Valgdagen
Godkjende røystegjevingar på førehand:
Valgdagen
Valdeltaking (prosent):
Valgdagen
Godkjende røyster per representant:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken