Sametingsvalet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05926: Sametingsvalet. Personar med røysterett, godkjende røystegjevingar og valdeltaking, etter valdistrikt 2005 - 2021

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
27.10.2021 08:00
Personar med røysterett:
personar
Godkjende røystegjevingar i alt:
røyster
Godkjende røystegjevingar på valting:
røyster
Godkjende røystegjevingar på førehand:
røyster
Valdeltaking (prosent):
prosent
Godkjende røyster per representant:
røyster
Personar med røysterett:
Valgdagen
Godkjende røystegjevingar i alt:
Valgdagen
Godkjende røystegjevingar på valting:
Valgdagen
Godkjende røystegjevingar på førehand:
Valgdagen
Valdeltaking (prosent):
Valgdagen
Godkjende røyster per representant:
Valgdagen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Østre valkrins , Ávjovári valkrins , Nordre valkrins ,

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000