Byggeareal

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05889: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K) 2000K1 - 2024K1

Magnus Espeland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 27 40 08
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
07.05.2024 08:00
Godkjente boliger:
boliger
Igangsettingstillatelser til boliger:
boliger
Fullførte boliger:
boliger
Bruksareal godkjente boliger (m²):
Igangsettingstillatelser bruksareal boliger (m²):
Bruksareal fullførte boliger (m²):
Godkjente boliger:
Slutten av kvartalet
Igangsettingstillatelser til boliger:
Slutten av kvartalet
Fullførte boliger:
Slutten av kvartalet
Bruksareal godkjente boliger (m²):
Slutten av kvartalet
Igangsettingstillatelser bruksareal boliger (m²):
Slutten av kvartalet
Bruksareal fullførte boliger (m²):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 97

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 111 Enebolig , 112 Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l. , 113 Våningshus ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 1. kvartal 2011 - 3. kvartal 2011 er endret 15. februar 2012.
Tallene for 2023m01-2023m07 er endret 19. september 2023.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.