05889: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K) 2000K1 - 2018K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

bygningstype

Totalt 21 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 75 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.11.2018
Kontakt
John Bjørke, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1417
job@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Godkjente boliger:
boliger
Igangsatte boliger:
boliger
Fullførte boliger:
boliger
Bruksareal godkjente boliger (m²):
Bruksareal igangsatte boliger (m²):
Bruksareal fullførte boliger (m²):
Referansetid
Godkjente boliger:
Slutten av kvartalet
Igangsatte boliger:
Slutten av kvartalet
Fullførte boliger:
Slutten av kvartalet
Bruksareal godkjente boliger (m²):
Slutten av kvartalet
Bruksareal igangsatte boliger (m²):
Slutten av kvartalet
Bruksareal fullførte boliger (m²):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 1. kvartal 2011 - 3. kvartal 2011 er endret 15. februar 2012.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken