Helse- og sosialpersonell

Til toppen
05755: Sysselsatte i helse- og sosialtjenester, etter næringsområde, utdanningsnivå og alder (K) (avslutta serie) 2000 - 2008
Sist endret
18.02.2019
Kontakt
Gunn Næringsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4566
gun@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Avtalte årsverk:
årsverk
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Referansetid
Sysselsatte:
31.12.
Avtalte årsverk:
31.12.
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næringsområde
Må velges *
region
utdanningsnivå
alder
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

Må velges *

Totalt 5 Valgte 0


Totalt 444 Valgte 0

Valgfri variabel
utdanningsnivå

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
Næringsområde: Pleie og omsorg inkluderer 85.118 Somatiske sykehjem, 85.141 Hjemmesykepleie, 85.313 Omsorgsinstitusjoner for eldre og funksjonshemmede, 85.321 Hjemmehjelp, 85.322 Boliger/bokollektiv for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell, 85.333 Aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede. Dette tilsvarer uttrekket til pleie og omsorg i KOSTRA, dvs. funksjonene 234, 253, 254 og 261. Leger og fysioterapeuter er inkludert i tallene for pleie og omsorg. Andre helsenæringer er øvrige 85.1 Helsetjenester. Andre sosialnæringer er øvrige 85.3 Sosial- og omsorgstjenester.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
næringsområde
Fra 2006 er pleie og omsorg ikke skilt ut som egen gruppe, men inngår i henholdsvis 'helsenæringer' og 'sosialnæringer.
næringsområde
Fra 2006 er pleie og omsorg ikke skilt ut som egen gruppe, men inngår i henholdsvis 'helsenæringer' og 'sosialnæringer.
næringsområde
Fra 2006 er pleie og omsorg ikke skilt ut som egen gruppe, men inngår i henholdsvis 'helsenæringer' og 'sosialnæringer.

Brukerveiledning for statistikkbanken