Helse- og sosialpersonell

Til toppen
05689: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester, etter sektor (K) (avslutta serie) 2000 - 2008
Sist endret
18.02.2019
Kontakt
Gunn Næringsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4566
gun@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Avtalte årsverk:
årsverk
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Referansetid
Sysselsatte:
31.12.
Avtalte årsverk:
31.12.
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
fagutdanning
Må velges *
sektor
Må velges *
alder
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 444 Valgte 0

fagutdanning
Må velges *

Totalt 26 Valgte 0

sektor
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

alder

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
* I 'Leger uten spesialitet' er medisinstudenter med lisens inkludert.
Helse- og sosialtjenester er næring 85 unntatt veterinærtjenester, barnehager, barneparker, skolefritidsordninger, fritidsklubber for barn og ungdom, arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked, sosiale velferdsorganisasjoner, varig vernet arbeid og fond/legat som støtter sosiale formål.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
sektor
Regionale helseforetak og helseforetak er inkludert i statlig forvaltning og ikke i offentlige foretak.
sektor
Regionale helseforetak og helseforetak er inkludert i statlig forvaltning og ikke i offentlige foretak.
sektor
Regionale helseforetak og helseforetak er inkludert i statlig forvaltning og ikke i offentlige foretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken