Arbeidskraftundersøkelsen

05615: Arbeidsstyrken og sysselsatte, etter kjønn (F) 1996K1 - 2019K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

arbeidsstyrkestatus Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 97 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.04.2019
Kontakt
Julie Margrethe Slensvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4257
jms@ssb.no

Inger Håland, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 384
iha@ssb.no

Måleenhet
Personer (1 000):
1000 personer
Personer (prosent):
prosent
Referansetid
Personer (1 000):
Løpende referanseuker
Personer (prosent):
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006 ved blant annet å senke aldersgrensen fra 16 til 15 år. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2006 med årene før, er det for 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget. Mer informasjon se egen artikkel.
Tallene for 1. og 2. kvartal 2006 er korrigert 16.10.2006.
Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken