Arbeidskraftundersøkelsen

04542: Sysselsatte i alt og i arbeid, utførte ukeverk (a 37,5 timer) og faktisk arbeidstid, etter kjønn og yrkesstatus 1996K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

yrkesstatus

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 101 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.04.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i alt (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte på jobb (1 000 personer):
1 000 personer
Utførte ukeverk (a 37,5 timer) (1 000 timer):
1 000 timer
Faktisk arbeidstid (timer per uke):
timer per uke
Referansetid
Sysselsatte i alt (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte på jobb (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Utførte ukeverk (a 37,5 timer) (1 000 timer):
Løpende referanseuker
Faktisk arbeidstid (timer per uke):
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006 ved blant annet å senke aldersgrensen fra 16 til 15 år. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2006 med årene før, er det for 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget. Mer informasjon se egen artikkel.
Det vil ofte være brudd i tidsserien for utførte ukeverk når ferier og bevegelige helligdager endrer plassering fra ett år til et annet.
Tallene etter gammel og ny definisjon for utførte ukeverk/faktisk arbeidstid gjelder ikke bare alder, men også endringer i spørreskjemaet. I 1. kvartal 2006 har den ene halvparten av utvalget fått den gamle versjonen av spørresekvensen om faktisk arbeidstid, og den andre halvparten den nye versjonen.
Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .
statistikkvariabel
Sysselsatte i alt (1 000 personer)
Sysselsatte på jobb og faktisk arbeidstid (timer per uke) omfatter ikke dem som var midlertidig fraværende fra arbeidet i hele referanseuka.

Brukerveiledning for statistikkbanken