Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Til toppen

04423: Offentlig forvaltning med undersektorer. Finansiell balanse pr. 31.12. til pålydende verdi, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1990 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A FORDRINGER I ALT , A1. Sedler og skillemynt , A2. Bankinnskudd ,

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Offentlig forvaltning

Dette gjelder ikke Statens pensjonsfond - Utland, som er ført til markedsverdi.

Statsforvaltningen

Dette gjelder ikke Statens pensjonsfond - Utland, som er ført til markedsverdi.

Andre stats- og trygderegnskap

Dette gjelder ikke Statens pensjonsfond - Utland, som er ført til markedsverdi.