Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04423: Offentlig forvaltning med undersektorer. Finansiell balanse pr. 31.12. til pålydende verdi, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1990 - 2007

Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 91 69 05 03
26.09.2008 10:00
Offentlig forvaltning:
mill. kr
Statsforvaltningen:
mill. kr
Statskassen medregnet Folketrygden:
mill. kr
Andre stats- og trygderegnskap:
mill. kr
Kommuneforvaltningen:
mill. kr
Sektor for skatteinnkreving:
mill. kr
Offentlig forvaltning:
31.12.
Statsforvaltningen:
31.12.
Statskassen medregnet Folketrygden:
31.12.
Andre stats- og trygderegnskap:
31.12.
Kommuneforvaltningen:
31.12.
Sektor for skatteinnkreving:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A FORDRINGER I ALT , A1. Sedler og skillemynt , A2. Bankinnskudd ,

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Offentlig forvaltning

Dette gjelder ikke Statens pensjonsfond - Utland, som er ført til markedsverdi.

Statsforvaltningen

Dette gjelder ikke Statens pensjonsfond - Utland, som er ført til markedsverdi.

Andre stats- og trygderegnskap

Dette gjelder ikke Statens pensjonsfond - Utland, som er ført til markedsverdi.