Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Til toppen
04423: Offentlig forvaltning med undersektorer. Finansiell balanse pr. 31.12. til pålydende verdi, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1990 - 2007
Sist endret
26.09.2008
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Måleenhet
Offentlig forvaltning:
mill. kr
Statsforvaltningen:
mill. kr
Statskassen medregnet Folketrygden:
mill. kr
Andre stats- og trygderegnskap:
mill. kr
Kommuneforvaltningen:
mill. kr
Sektor for skatteinnkreving:
mill. kr
Referansetid
Offentlig forvaltning:
31.12.
Statsforvaltningen:
31.12.
Statskassen medregnet Folketrygden:
31.12.
Andre stats- og trygderegnskap:
31.12.
Kommuneforvaltningen:
31.12.
Sektor for skatteinnkreving:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
finansobjekt
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 18

Må velges *

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Offentlig forvaltning
Dette gjelder ikke Statens pensjonsfond - Utland, som er ført til markedsverdi.
Statsforvaltningen
Dette gjelder ikke Statens pensjonsfond - Utland, som er ført til markedsverdi.
Andre stats- og trygderegnskap
Dette gjelder ikke Statens pensjonsfond - Utland, som er ført til markedsverdi.

Brukerveiledning for statistikkbanken