Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03921: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
Må velges *
næring
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak , Lønnstakere (personer) , Sysselsatte (personer) ,

Valgt 1 av totalt 11

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

sysselsettingsgruppe

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.
statistikkvariabel
Lønn (mill. kr)
Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.
Sosiale kostnader (mill. kr)
Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken