Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03906: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2001

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak , Eiere (personer) , Lønnstakere (personer) ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Management-Holdingselskaper.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Produksjonsverdi (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Kjøp av handelsvarer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Investeringer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken