Diagram med tre vertikale søyler i ulik høyde og en horisontal linje som illustrerer søylenes gjennomsnitt

Gå til denne tabellen i statistikkbanken:https://www.ssb.no/statbank/sq/10094085. Den viser gjennomsnittslønn for ulike yrker.

Hva blir gjennomsnittet for alle yrkene fra 1 Ledere til og med 9 Renholdere, hjelpearbeidere mv.?

Hva er medianen i denne tallrekka?

 

Gjennomsnittet for alle yrkene er summen av (gjennomsnittlig) månedslønn for alle de ni yrkene delt på ni: (82 300 + 96 820 + 63 750 + 62 510 +47 120 +41 090 + 42 720 + 46 420 +47 040 + 39 880) kroner / 10 = 52 571 kroner.

For å finne medianen sorterer vi tallrekka med månedslønn per yrke i stigende rekkefølge: 39 880, 41 090, 47 720, 46 420, 47 040, 47 120, 62 820, 63 750, 82 300. Medianen blir  den midterste verdien, 47 040 kroner, som er lønnen for "8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv." i tabellen https://www.ssb.no/statbank/sq/10094085