Diagram med tre vertikale søyler i ulik høyde og en horisontal linje som illustrerer søylenes gjennomsnitt
 

Skriv ned noen stikkord først alene, og reflekter i mindre grupper og/eller i hel klasse.

  • Hva var mest interessant av det dere lærte?
  • Hva synes dere at dere har lært når dere ser på læringsmålene igjen nå?

Læringsmålene

  • kunne hva sentralmålene gjennomsnitt, median og typetall er
  • kjenne til hvordan sentralmålene brukes i noen statistikker
  • kunne velge et mål som best sier noe om sentralpunkt i et tallmateriale