Hele ssb.no kan være relevant for deg som lærer. På ssb.no vil du finne fakta og tall om en mengde temaer, og du kan hente ut detaljerte tabeller fra statistikkbanken.

Se en kort video på Vimeo som viser deg hvordan du bruker Statistikkbanken.

Her på skolesidene ønsker vi å hjelpe deg til å finne fram til det du trenger til undervisningen på ssb.no. 

Vil du og klassen bli litt kjent med SSB og høre om hva statistikk er og hvorfor statistikk er viktig?

Se videoen "Velkommen til SSB – Hva er statistikk og hvorfor er statistikk viktig?" (Vimeo). 

Nyhetsbrev

Her får du tips om nytt innhold som kan være aktuelt å bruke i undervisningen. Nyhetsbrevet blir sendt ut én gang i måneden, og det er enkelt å melde seg på eller av. 

Meld deg på SSB skoles nyhetsbrev via nyhetsbrevtjenesten MailMojo. 

SSBs personvernerklæring om hvordan vi behandler dine opplysninger

Tips gjerne en kollega!

Undervisningsopplegg

Undervisningsoppleggene gir deg innhold til en eller flere undervisningstimer, og du kan bruke deler av oppleggene sammen med ditt eget opplegg. 

Oppleggene er tilpasset ungdomsskolen og/eller videregående skole. SSB skole legger vekt på å tilby opplæring med bakgrunn i kompetansemålene, ferdighetsmålsettingene og de tverrfaglige temaene i læreplanene i Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen).

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har innspill, ønsker om tema eller type undervisningsopplegg. Ta kontakt på skole@ssb.no. Du får også fasit til undervisningsoppleggene ved å skrive til oss på denne e-postadressen.

Sjekk ut undervisningsoppleggene her: 

Statistikkonkurranse

SSB har arrangert statistikkonkurranse for elever i ungdomsskolen og videregående skole tre ganger mellom 2019 og 2022. Konkurransen gir elevene kunnskap om hvordan søke etter og bruke norsk og europeisk offisiell statistikk. De lagene som gjør det best i nasjonal del, går videre til en europeisk finale. Fra og med skoleåret 2022/23 har vi ikke hatt en norsk konkurranse, men vi skal vurdere å arrangere den senere. 

Kurs

De digitale undervisningsoppleggene erstatter de fysiske kursene vi tidligere hadde i SSBs lokaler. Undervisningsoppleggene kan benyttes av deg som lærer akkurat når det passer for klassen.

Ta kontakt dersom dere ønsker SSB på besøk til en konferanse eller fagdag for lærere. Vi kan tilby kurs i å finne fram på ssb.no, i statistikkbanken eller til statistikk og analyser om spesielle temaer. Et slikt kurs kan gjøres på alt fra 30 minutter til to timer, avhengig av behov. 

 

Pilotklasser for undervisningsoppleggene våre

Vi har mange ideer til undervisningsopplegg, men trenger tilbakemeldinger fra dere som skal ta dem i bruk. SSB kan komme og holde undervisningsopplegget for en klasse mot at det settes av tid blant elevene og læreren til å gi tilbakemeldinger etterpå. Det bør heller ikke være for langt for oss å reise. Vi ønsker oss da tilbakemeldinger om hvordan opplegget fungerte, hva slags form det bør ha, om vi bør ha med andre temaer etc. 

Vi ønsker også at alle som prøver våre undervisningsopplegg, gir oss tilbakemeldinger om forhold som:

  • Hva fungerte?
  • Hva fungerte ikke?
  • Hva annet bør vi ha med i undervisningsopplegget, og hva kan vi ev. ta bort?
  • Hva synes elevene?
  • Andre tilbakemeldinger.

Vi setter også pris på å få ideer til andre undervisningsopplegg eller annet stoff vi kan lage til SSB skole

Har du tilbakemeldinger? Send oss gjerne en e-post til skole@ssb.no

Barneskolen

Enn så lenge har ikke SSB laget eget innhold for barneskolen. Men det er flere undervisningssider og skolebøker som bruker SSBs statistikk, for eksempel til å se på hva vi bruker penger på, hvor mange vi er, hvor mange som spiller dataspill, etc.

Noen tips: