Hele ssb.no kan være relevant for deg som lærer, du vil finne fakta og tall om en mengde temaer. Statistikkbanken er og et godt verktøy som kan være nyttig å kunne. Med skolesidene vil vi hjelpe deg til å finne fram til det du trenger til undervisningen på ssb.no.

Se en kort video på Vimeo som viser deg hvordan du bruker Statistikkbanken.

Nyhetsbrev

SSB skoles nyhetsbrev for lærere kommer ut ca. 1 gang i måneden. Her får du tips om nytt innhold som kan være aktuelt for deg. Tips gjerne en kollega!

Meld deg på nyhetsbrevet her.

Undervisningsopplegg

Undervisningsoppleggene gir deg innhold til en eller flere undervisningstimer eller du kan bruke deler av oppleggene sammen med ditt eget. For flere av oppleggene følger det med et instruksjonsark som viser aktuelle kompetansemål, hvor lang tid opplegget tar og forslag til struktur. De har også elevoppgaver.

Oppleggene er tilpasset ungdomsskolen eller videregående skole, men flere av dem kan brukes av begge, kanskje med noen tilpasninger fra deg. Noen av oppleggene er i et e-læringsverktøy, andre i et hefte eller powerpointbasert.

Har du innspill, ønsker om tema eller type opplegg, vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt via skole@ssb.no.

Sjekk ut undervisningsoppleggene her:

Kurs

De digitale undervisningsoppleggene skal erstatte de fysiske kursene vi tidligere hadde i SSBs lokaler. De benyttes av deg som lærer akkurat når det passer for klassen, og vi har et tilbud som kan benyttes av skoler i hele landet.

Men er det en spesiell temadag som samler for eksempel flere klasser, eller andre større anledninger, ta kontakt så ser vi hva vi kan gjøre.

Vi har kurs i bruk av ssb.no og Statistikkbanken. Dette tilbyr vi også lærere. Man kan enten melde seg på generelle kurs vi arrangerer for flere, eller man kan ta kontakt om dere for eksempel har en lærersamling. Et slikt kurs kan gjøres på alt fra 30 minutter til to timer, avhengig av behov.

Se kommende kurs under Kurs og seminarer på ssb.no.

Pilotklasser for kurs

Vi har mange ideer til undervisningsopplegg, men trenger tilbakemeldinger fra dere som skal ta dem i bruk om hvordan de oppleggene vi har fungerer, hva slags form de bør ha, om temaer etc.

SSB kan komme og holde undervisningsopplegget for en klasse mot at det settes av tid blant elevene og læreren til å gi tilbakemeldinger etterpå og at det ikke er for langt å reise.

Vi ønsker også at alle som prøver noen av våre kurs gir oss tilbakemeldinger, enten ris eller ros eller ideer til hva mer/annet vi kan lage.

  • Hva fungerte?
  • Hva fungerte ikke?
  • Hvordan kan vi gjøre det annerledes?
  • Hva synes elevene?
  • Andre tilbakemeldinger.

Sendes til skole@ssb.no.

Den europeiske statistikkonkurransen

Har elevene dine prøvd seg på den årlige statistikkonkurransen? Hvert skoleår arrangerer SSB sammen med Eurostat og andre europeiske statistikkbyråer en konkurranse for elever i ungdomsskolen (9.–10. trinn) og videregående skole (1. og 2. trinn på studieforberedende og 3. året på yrkesfaglig).

Elevene deltar med lag og målet for SSB er å fremme nysgjerrighet og interesse for statistikk blant skoleelever.

All informasjon om statistikkonkurransen finner du her.

Barneskolen

Enn så lenge har ikke SSB laget eget innhold til barneskolen. Men det er flere undervisningssider og skolebøker som bruker SSBs statistikk, for eksempel til å se på hva vi bruker penger på, hvor mange vi er, hvor mange som spiller dataspill, etc.

Noen tips:

Startsiden til SSB skole finner du her.