Eurostats utdanningshjørne – education corner

Eurostats undervisningsressurser kan brukes av lærere og elever for å lære blant annet statistikk, geografi og samfunnsfag. Sidene, som er på engelsk, inneholder verktøy og forklaringer som gjør statistikk lettere å forstå.

 

Siden finner du her: Overview - Education corner - Eurostat (europa.eu)