Søk

Avgrens treffene
Viser 10 av 10
Sorter:
 1. Flest med yrkesfaglig utdanning blant de med videregående som høyeste utdanningsnivå

  . En todeling av videregående nivå beskrives gjennom en slik ISCED-2011-A-utdanningskode, hvor 1. siffer angir nivå

 2. Utdanningskode NUS 2000, uomkodet

  Forsiden > Metadata > Variabeldefinisjoner Variabeldefinisjon Utdanningskode NUS 2000, uomkodet

 3. Utdanningskode NUS 2000, omkodet

  Forsiden > Metadata > Variabeldefinisjoner Variabeldefinisjon Utdanningskode NUS 2000, omkodet

 4. Hvordan Arbeidskraftundersøkelsen ble til

  Statistikk over arbeidsledighet 1903-2022 Hvordan Arbeidskraftundersøkelsen ble til Arbeidskraftundersøkelsen har vært gjennomført siden 1. kvartal 1972. Det er 50 år siden. Denne oversiktsartikkelen

 5. Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

  . Allikevel viser en sammenligning mellom yrkes- og utdanningskoder for enkeltpersoner i folketellingsmateriale fra 2011 at det er en sterk sammenheng mellom

 6. Hvordan klassifiseres en persons høyeste utdanningsnivå? - SSB

  ). NUS er en sekssifret utdanningskode, hvor 1. siffer angir nivå for utdanningen. Nivåinndelingen er ment

 7. Norsk standard for utdanningsgruppering 2016 - SSB

  både de norske utdanningskodene og tilsvarende koder fra den internasjonale utdanningsstandarden ISCED. Notat 2016/30 (PDF) Dokumentasjon (Notat 2001/12) Høringsnotat (Notater 2000/35

 8. Norsk standard for utdanningsgruppering - SSB

  omfatter og ikke omfatter. Alle utdanningsaktiviteter har egne utdanningskoder. Konkret innebærer dette blant annet at gradsgivende utdanninger, godkjente fagskoleutdanninger og fag under lov om

 9. Høy utdanning og godt arbeidsmiljø bidrar til et langt liv - SSB

  gir ikke yrkeskoden noe presist uttrykk for utøvernes utdanning, men sammenlikninger av yrkes- og utdanningskoder på individnivå

 10. En av fem fastleger er innvandrer - SSB

  ser på spesifisert utdanningskode (viktigst her er kode 7633101 cand.med.-utdanning) samt fullføringsland og fullføringsår for denne utdanningen. Basert