Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 1138 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt - Økonomiske vansker blant innvandrere, norskfødte medinnvandrerforeldre og resten av befolkningen, etter ulike kjennetegn. Prosent

  Publisert:

  Økonomiske vansker blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, etter ulike kjennetegn. Prosent Innvandrere 18 år og over Resten av befolkningen 18 år og over Nors

  Artikkel
 • Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt

  Publisert:

  Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt Publisert: 4. juni 2019 Innvandrere opplever større grad av økonomiske vansker og dårlige boforhold, sammenlignet med både resten

  Artikkel
 • 11628: Personoffer for anmeldte lovbrudd, personoffer for eiendomstyveri og vold og mishandling, etter antall lovbrudd og alder. Antall

  11628: Personoffer for anmeldte lovbrudd, personoffer for eiendomstyveri og vold og mishandling, etter antall lovbrudd og alder. Antall Personoffer for anmeldte lovbrudd, Personoffer for eiendomstyveri, Personoffer for vold og mishandling I alt, 1 lovbrudd, 2 lovbrudd, 3 lovbrudd, 4

  Statistikkbanken
 • 08643: Personoffer for anmeldte lovbrudd, personoffer for vinningskriminalitet og voldskriminalitet, etter antall lovbrudd og alder (avslutta serie)

  08643: Personoffer for anmeldte lovbrudd, personoffer for vinningskriminalitet og voldskriminalitet, etter antall lovbrudd og alder (avslutta serie) Personoffer for anmeldte lovbrudd, Personoffer for vinningskriminalitet, Personoffer for voldskriminalitet I alt, 1 lovbrudd, 2 lovbrudd, 3 lovbrudd, 4 eller

  Statistikkbanken
 • 8 100 barn under 15 år blant seksual- og voldsofrene

  Publisert:

  forbrytelse og forseelse ikke videreføres. Ny inndeling av lovbrudd er gjort tilgjengelig for årganger tilbake til 2004 i statistikkbanken. Gammel inndeling er8 100 barn under 15 år blant seksual- og voldsofrene Publisert: 18. oktober 2018 Færre anmelder å ha vært utsatt for lovbrudd, men flere barn under 15

  Artikkel
 • Barnevernsinstitusjoner

  Publisert:

  Statistikken gir tall for barnevernsinstitusjoner inkludert omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere og sentre for foreldre og barn. Tallene omfatter utgifter, årsverk og oppholdsdager i tillegg til informasjon om kjønn, alder og lovhjemmel for barn og unge som bor i institusjon ved utgangen av året. Tallene er fordelt etter hvem som eier institusjonene, samt institusjonstype fra 2016.

  Statistikk
 • Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Deltakelse på ulike fritidsaktiviteter i løpet av siste 12 måneder, 16 år og over. ProsentPublisert 30. oktober 2019 2016 2019 Vært på joggetur 39 39 Drevet med sykling eller vært på sykkeltur 36 36

  Statistikk
 • Tre av fire straffede er menn

  Publisert:

  . Det viser nye tall fra statistikken Straffereaksjoner. Kjønnsfordelingen varierer imidlertid betydelig med hvilke straffereaksjoner som er gitt, og med ulike typer lovbrudd). Informasjonen om hvilke andre lovbrudd som eventuelt også inngikk i sakskompleksene var da ikke tilstrekkelig strukturert til at SSB kunne bruke denne informasjonen til statistikkformål. Etter

  Artikkel
 • 5 500 år ubetinget fengsel

  Publisert:

  (f.eks. type lovbrudd) som brukes til å regne ut totalen, og oppgis her kun i avrundet form 0.015 0.018 0.017 0.017 0.016 0.016 0.016 0.014 0.015 0.012 0.011 0.012 0.011 0.017 0.012 Annet lovbrudd

  Artikkel
 • 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

  Publisert:

  56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere Publisert: 29. januar 2019 Sosialhjelpsutbetalingene var i 2017 på 6,6 milliarder kroner. Innvandrernes andel av utbetalingene for landet un

  Artikkel
 • Mer soning av fengselsdom

  Publisert:

  gjennomført for alle SSBs kriminalstatistikker, slik det fremgår av tekstboksen under. Statistikken som nå presenteres inneholder langt mer detaljerte opplysninger enn tidligere om hvilke lovbrudd som ligger bak fengslingene i Norge. Den tidligere standarden for Lovbruddskategori – som delte inn alle lovbrudd i forbrytelse og forseelse – kan ikke videreføres etter 2014-årgangen

  Artikkel
 • Livskvalitet blant innvandrere

  En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

  Publisert:

  Oppdragsgiver Justisdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandrere, Levekår ISBN (elektronisk) 978-82-537-9803-5 ISBN

  Publikasjon
 • Færre tyveriofre, men flere utsatte barn i anmeldelsene

  Publisert:

  øvrige lovbruddsgruppene. Blant annet ble det registrert 6 500 flere personer utsatt for bedrageri, slik denne typen lovbrudd er definert i de nye kriminalstatistikkene. Også. Den tidligere standarden for Lovbruddskategori - som delte inn alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser - kan ikke videreføres etter 2014-årgangen

  Artikkel
 • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016

  Publisert:

  . Utsatthet for lovbrudd Norskfødte med innvandrerforeldre er mer utsatt for både vold og trusler. Andelen som er utsatt for vold er betydelig. Blant dem med foreldre fra Pakistan og Tyrkia har også flest problemer med kriminalitet, vold og hærverk i boområdet

  Publikasjon
 • Fra stønad til arbeid?

  Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

  Publisert:

  Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn, Trygd og

  Publikasjon