08484: Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe og type lovbrudd (og lovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 1993 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

lovbruddstype

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.03.2018
Kontakt
Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 21094298
rhd@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4543
rjs@ssb.no

Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4645
sff@ssb.no

Måleenhet
Lovbrudd anmeldt:
lovbrudd
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere:
lovbrudd per 1 000 innbyggere
Referansetid
Lovbrudd anmeldt:
31.12.
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for drap og drapsforsøk i 2015 under «Type lovbrudd 2015-» ble rettet 12.04.2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken