Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 3132 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Minste antall straffedommer på 30 år

  Publisert:

  innført i 2002. Færre av de fleste typer lovbrudd Nedgangen i det totale antallet straffereaksjoner det siste tiåret er særlig påvirket av nå ikke lenger mellom forseelser og forbrytelser slik som tidligere. Denne kategoriseringen i statistikken har derfor måttet utgå fra og med 2015-årgangen

  Artikkel
 • Ytterligere nedgang av ofre for tyveri, men ikke trusler og vold

  Publisert:

  årlig utsettes for tyveri. De fire siste levekårsundersøkelsene viser at denne andelen er blitt stadig mindre, og i statistikken over utsatthet og uro for lovbrudd for 2018 er den 4 prosent i statistikken over lovbrudd anmeldt til politiet. 200 000 utsatt for vold eller trusler om vold I

  Artikkel
 • 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

  Publisert:

  56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere Publisert: 29. januar 2019 Sosialhjelpsutbetalingene var i 2017 på 6,6 milliarder kroner. Innvandrernes andel av utbetalingene for landet un

  Artikkel
 • 8 100 barn under 15 år blant seksual- og voldsofrene

  Publisert:

  forbrytelse og forseelse ikke videreføres. Ny inndeling av lovbrudd er gjort tilgjengelig for årganger tilbake til 2004 i statistikkbanken. Gammel inndeling er8 100 barn under 15 år blant seksual- og voldsofrene Publisert: 18. oktober 2018 Færre anmelder å ha vært utsatt for lovbrudd, men flere barn under 15

  Artikkel
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen - Om statistikken

  Publisert:

  . Utsatthet og uro for lovbrudd har flere sammenhenger med andre kriminalstatistikker som gis ut av SSB, som statistikkene over anmeldte lovbrudd og ofre for lovbrudd anmeldt - samt beskrivelsene av Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent)Publisert 25. mars 2019 2004 2007 2012 2015 2018 Utsatt for vold eller trussel om vold

  Statistikk
 • Tre av fire straffede er menn

  Publisert:

  . Det viser nye tall fra statistikken Straffereaksjoner. Kjønnsfordelingen varierer imidlertid betydelig med hvilke straffereaksjoner som er gitt, og med ulike typer lovbrudd). Informasjonen om hvilke andre lovbrudd som eventuelt også inngikk i sakskompleksene var da ikke tilstrekkelig strukturert til at SSB kunne bruke denne informasjonen til statistikkformål. Etter

  Artikkel
 • 5 500 år ubetinget fengsel

  Publisert:

  (f.eks. type lovbrudd) som brukes til å regne ut totalen, og oppgis her kun i avrundet form 0.015 0.018 0.017 0.017 0.016 0.016 0.016 0.014 0.015 0.012 0.011 0.012 0.011 0.017 0.012 Annet lovbrudd

  Artikkel
 • Livskvalitet blant innvandrere

  En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

  Publisert:

  Oppdragsgiver Justisdepartementet Emner Levekår, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne

  Publisert:

  Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne Publisert: 17. september 2018 Til tross for utbredte økonomiske problemer er somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne. I andre enden

  Artikkel
 • Fra stønad til arbeid?

  Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

  Publisert:

  Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet Emner Sysselsetting, Trygd og stønad, Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Lettere overgang fra sosialhjelp til jobb for høyt utdannede innvandrerkvinner

  Publisert:

  Lettere overgang fra sosialhjelp til jobb for høyt utdannede innvandrerkvinner Publisert: 21. august 2018 Innvandrere var i 2009 overrepresentert blant sosialhjelpsmottakerne, men sammenlignet med mot

  Artikkel
 • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016

  Publisert:

  . Utsatthet for lovbrudd Norskfødte med innvandrerforeldre er mer utsatt for både vold og trusler. Andelen som er utsatt for vold er betydelig. Blant dem med foreldre fra Pakistan og Tyrkia har også flest problemer med kriminalitet, vold og hærverk i boområdet

  Publikasjon
 • Mer soning av fengselsdom

  Publisert:

  gjennomført for alle SSBs kriminalstatistikker, slik det fremgår av tekstboksen under. Statistikken som nå presenteres inneholder langt mer detaljerte opplysninger enn tidligere om hvilke lovbrudd som ligger bak fengslingene i Norge. Den tidligere standarden for Lovbruddskategori – som delte inn alle lovbrudd i forbrytelse og forseelse – kan ikke videreføres etter 2014-årgangen

  Artikkel
 • Færre tyveriofre, men flere utsatte barn i anmeldelsene

  Publisert:

  øvrige lovbruddsgruppene. Blant annet ble det registrert 6 500 flere personer utsatt for bedrageri, slik denne typen lovbrudd er definert i de nye kriminalstatistikkene. Også. Den tidligere standarden for Lovbruddskategori - som delte inn alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser - kan ikke videreføres etter 2014-årgangen

  Artikkel
 • Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Fattigdomsproblemer blant personer 16 år og over. ProsentPublisert 11. april 2019 2018 Økonomisk romslighet og betalingsvansker Bor i en husholdning som har vanskelig eller svært vanskelig å få ende

  Statistikk