Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 1170 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2001/3 Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000 Publisert: 19. juni 2001 Kriminalitetens regionale. Det blir registrert mer kriminalitet i de store byene enn ellers i landet. Oslo var i 2000 gjerningsstedet for i underkant av ett av fire anmeldte lovbrudd, selv om bare

  Artikkel
 • Færre i fengsel også i 2018

  Publisert:

  en gjennomsnittsdag. Dette har sammenheng med at det i flere år har vært en nedgang i både antallet ferdig etterforskede lovbrudd og i antallet dommer bøtesonere ikke kan fordeles på lovbrudd. Figur 2. Innsatte per 1. januar, etter type fengsling

  Artikkel
 • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre - Sammenhengen mellom gruppekriminalitet og antall lovbrudd. Estimaterfra lineære regresjonsmodeller uten kontrollvariabler. Innvandrere (totalt og etter alder ved innvandring) og resten av befolkningen- SSB

  Publisert:

  Sammenhengen mellom gruppekriminalitet og antall lovbrudd. Estimater fra lineære regresjonsmodeller uten kontrollvariabler. Innvandrere (totalt og etter alder ved innvandring) og resten av befolkningen Antall lovbrudd

  Artikkel
 • Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

  Publisert:

  Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere Publisert: 3. juli 2020 Fra 2018 til 2019 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere. Trenden med at det blir færre yngre og flere eldre som mottar sosialhjelp fo

  Artikkel
 • Færre fekk tiltak frå barnevernet

  Publisert:

  Færre fekk tiltak frå barnevernet Publisert: 2. juli 2020 54 600 barn og unge fekk tiltak frå barnevernet i 2019. Det er vel 1 000 færre enn året før. Størst prosentvis nedgang var det blant innvandra

  Artikkel
 • Fra overgrep til straff

  Statistikk om familievold og lovbrudd mot barn i straffesakskjeden 2010-2017

  Publisert:

  Rapporter 2020/22 Statistikk om familievold og lovbrudd mot barn i straffesakskjeden 2010-2017 Fra overgrep til straff Publisert: 2 definert to nye lovbruddstyper, familievold lovbrudd og lovbrudd mot barn under 16 år. Vi beskriver de anmeldte lovbruddene i 2010, og hvordan politiet og

  Publikasjon
 • Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

  Publisert:

  Brukere av tekniske hjelpemidlerPublisert 21. juli 2020 Personer Endring i prosent 2018 2019 2018 - 2019 Minst ett hjelpemiddel I alt 535 608 559 388 4 Ufør 83 426 88 892 7 Motordrevne rullestoler

  Statistikk
 • Færre oppklarte lovbrudd i reformåret 2017

  Publisert:

  1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, men Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse kan ikke videreføres. NyFærre oppklarte lovbrudd i reformåret 2017 Publisert: 26. oktober 2018 Politi og

  Artikkel
 • Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Sosial kontakt blant personer 16 år og over. 2019. ProsentPublisert 1. juli 2020 2019 Lite vennekontakt 9 Uten en fortrolig 3 Andel med 2 eller færre personer de kan regne med hvis personlige proble

  Statistikk
 • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre - Forekomsten av gruppekriminalitet blant alle personer, lovbruddog siktelser (dvs. deltakelser) i datamaterialet. Innvandrere og resten av befolkningen. Antall og prosent

  Publisert:

  Forekomsten av gruppekriminalitet blant alle personer, lovbrudd og siktelser (dvs. deltakelser) i datamaterialet. Innvandrere og resten av befolkningen. Antall og prosent Personer Lovbrudd Siktelser Innvandrere Total N 82 182 257 657 265 519 Gruppekriminalitet N 10 770 16 153 24 015 Andel gruppekriminalitet 13,1 %** 6,3 %** 9,0

  Artikkel
 • Kriminalitet blant innvandrere går ned med økt botid

  Publisert:

  . Analysene i denne studien er basert på statistikken over etterforskede lovbrudd, og undersøker sammenhengen mellom botid og kriminalitet med fokus påKriminalitet blant innvandrere går ned med økt botid De fem første årene etter innvilget opphold

 • Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø kartlegger arbeidsmiljøforhold blant sysselsatte. Undersøkelsen dekker tema som tilknytning til arbeidsplassen, fysisk, kjemisk, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø, yrkesrelaterte helseplager, sykefravær og muligheter for selvbestemmelse på jobb.

  Statistikk
 • Kriminalitet

  Publisert:

  . Selv om kriminalstatistikken tilsier at det begås flere lovbrudd i Norge enn tidligere, ser det altså 18-20 år tatt av politiet etter å ha begått en eller flere forbrytelser. Kriminalitet og rettsvesen En samlet oversikt over SSBs statistikker og

  Artikkel
 • Kriminalitet

  Publisert:

  begynnelsen av 1990-tallet. Færre innbrudd i bolig, men vi robbes oftere ute Både levekårsundersøkelsene og kriminalstatistikken sier oss at tyverier er den typen lovbrudd som folk er mest utsatt forSamfunnsspeilet, 2003/4 Kriminalitet Publisert: 26. september 2003 Trygghet for liv og eiendom er et gode i et velferdssamfunn som vårt

  Artikkel
 • Helseforhold, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Helse og levevaner per 2019 og endring fra 2008 til 2019. Menn og kvinner. Prosent og prosentpoengPublisert 25. juni 2020 Begge kjønn Menn Kvinner 2019 Endring fra 2008 (prosentpoeng) 2019 Endri

  Statistikk