Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 1073 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Nesten alle straffereaksjoner er en bot

  Publisert:

  avgjørelser er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid på opptil 2 år. I tillegg kan særvilkår fastsettes, slik som erstatningskrav økning fra det allerede rekordhøye antallet på 31 dommer i 2017. Fortsatt nedgang for mange typer lovbrudd Endringene over tid i antall reaksjoner og hvilken straff som ilegges må

  Artikkel
 • Historisk få lovbrudd anmeldt i 2017

  Publisert:

  Lovbruddsgruppe, mens Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse ikke videreføres. Ny inndeling av lovbrudd er gjort tilgjengelig for årganger tilbake til 2003 iHistorisk få lovbrudd anmeldt i 2017 Publisert: 21. mars 2018 Endret: 21. mars 2018 Kl. 10:50 Politiet og påtalemyndigheten registrerte 318 600 lovbrudd i fjor

  Artikkel
 • Flere personer utsatt for bedrageri

  Publisert:

  grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, mens Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse ikke videreføres. Ny inndeling av lovbrudd er gjort 19 prosent i personofre for bedrageri bidrar til en samlet økning i ofre for lovbrudd

  Artikkel
 • Mindre fengsling i 2017

  Publisert:

  færre sonet en dom for vold og mishandling kan både ses i sammenheng med oppklaringsprosenten og mengden ferdig etterforskede lovbrudd i 2017, og nedgangen i antall dommer for slike lovbrudd vi ser det året. Figur 2 år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Annet lovbrudd (inkl. Eiendomsskade) 70 63 76 65 73 74 Trafikkovertredelse 394 372 405 385 459 455 Ordens- og

  Artikkel
 • Fengslinger - Om statistikken

  Publisert:

  Statistikken gir opplysninger om forskjellige typer av fengslinger og frihetsberøvinger – samt anstalttid, lovbruddenes art og personenes alder, kjønn og statsborgerskap.

  Statistikk
 • Familievern

  Publisert:

  Statistikken dekker familievernets oppgaver, som er klinisk virksomhet og saksbehandling, samt forebyggende virksomhet og mekling ved separasjon/skilsmisse. Statistikken gir tall for klient- og meklingssaker i familievernet, samt grupper, årsverk og utadrettet virksomhet.

  Statistikk
 • Dette er Norge 2019

  Tall som forteller

  Publisert:

  , Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Trygd og stønad, Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

  Publikasjon
 • Sjeldnere dom og fengsel til ungdom

  Publisert:

  nå ikke lenger mellom forseelser og forbrytelser slik som tidligere. Denne kategoriseringen i statistikken har derfor måttet utgå fra og med 2015-årgangen. Les mer i artikkelen om De nye kriminalstatistikkene. Maria Engvik maria.engvik@ssb.no 40 21 72 10 Sigmund Book Mohn

  Artikkel
 • Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

  Publisert:

  Håkon Torfinn Karlsen E-post: hakon.karlsen@ssb.no tlf.: 21 09 49 95

  Statistikk
 • Færre anmeldte tyverier og narkotikalovbrudd i 2018

  Publisert:

  register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, mens Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse ikke påtalemyndigheten registrerte 317 900 lovbrudd i løpet av 2018. Det er på nivå med det rekordlave

  Artikkel
 • Minste antall straffedommer på 30 år

  Publisert:

  innført i 2002. Færre av de fleste typer lovbrudd Nedgangen i det totale antallet straffereaksjoner det siste tiåret er særlig påvirket av nå ikke lenger mellom forseelser og forbrytelser slik som tidligere. Denne kategoriseringen i statistikken har derfor måttet utgå fra og med 2015-årgangen

  Artikkel
 • Laveste andel mottakere på 20 år

  Publisert:

  Laveste andel mottakere på 20 år Publisert: 13. juni 2019 Endret: 28. august 2019 20 år etter innføringen av kontantstøtten er bruken rekordlav. Dette gjelder hovedsakelig barn med innvandrerforeldre.

  Artikkel
 • Barnevernsinstitusjoner

  Publisert:

  Statistikken gir tall for barnevernsinstitusjoner inkludert omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere og sentre for foreldre og barn. Tallene omfatter utgifter, årsverk og oppholdsdager i tillegg til informasjon om kjønn, alder og lovhjemmel for barn og unge som bor i institusjon ved utgangen av året. Tallene er fordelt etter hvem som eier institusjonene, samt institusjonstype fra 2016.

  Statistikk
 • Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt - Boligproblemer blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldreog resten av befolkningen, etter ulike kjennetegn. Prosent

  Publisert:

  Boligproblemer blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, etter ulike kjennetegn. Prosent Innvandrere 18 år og over Resten av befolkningen 18 år og over Norskfød

  Artikkel
 • Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt - Oversiktstabell over ulike kjennetegn ved de de ulikeutvalgene.

  Publisert:

  Oversiktstabell over ulike kjennetegn ved de de ulike utvalgene. Innvandrere 18 år og over Resten av befolkningen 18 år og over Norskfødte med innvandrerforeldre 18-39 år Resten av befolkningen 18-3

  Artikkel