Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 1167 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • 09406: Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosent

  . Oppklaringsprosent Alle typer lovbrudd, ¬ Forbrytelser, ¬¬ Forbrytelse mot straffeloven, ¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet09406: Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosent Lovbrudd etterforsket, Lovbrudd etterforsket

  Statistikkbanken
 • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge

  Publisert:

  . Analysene i denne studien er basert på statistikken over etterforskede lovbrudd, og undersøker sammenhengen mellom botid og kriminalitet med fokus påRapporter 2017/37 Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge Publisert

  Publikasjon
 • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

  Publisert:

  Rapporter 2017/36 En analyse av registerdata for perioden 1992-2015 Kriminalitet blant innvandrere og. Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen

  Publikasjon
 • Nye tall for siktelser og innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  når det gjelder type lovbrudd og personenes landbakgrunn. Tabellene viser også når det gjelder type lovbrudd og personenes landbakgrunn. Tabellene viser også

  Artikkel
 • Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  når det gjelder utbredelsen av registrert kriminalitet. Mange av de hovedtrekkene vi kjenner fra kriminalstatistikken generelt gjelder også for innvandrere. Disse andelene varierer imidlertid mye etter hva slags type lovbrudd man ser på. Tabell 1. Siktede personer, etter befolkningsstatus

  Artikkel
 • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre

  Publisert:

  . Denne typen kriminalitet henger sammen med et større antall begåtte lovbrudd i begge befolkningsgrupper. Forfatter. Denne typen kriminalitet henger sammen med et større antall begåtte lovbrudd i begge befolkningsgrupper. Forfatter

  Artikkel
 • Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

  Publisert:

  . Kriminalitet kan defineres og måles på flere ulike måter, og hvilken kriminalstatistikk som legges til grunn for en analyse er av betydning blant annet for hvor alvorlige lovbrudd og reaksjoner som inkluderes» personer i SSBs statistikk over Etterforskede lovbrudd, og er hentet fra SSB-rapportene Kriminalitet blant innvandrere og

  Artikkel
 • Rekordmange i fengsel i 2016

  Publisert:

  økning av kvinner i fengselsanstaltene. Noen trekk ved utviklingen må da ses i lys av utviklingen i statistikkene over de som blir tatt og straffet for de ulike typene av lovbrudd. Figur 3 Flere som soner for mer alvorlige lovbrudd Det var ikke bare økningen i gjennomføringen av de korteste dommene som gjorde at omfanget av soning i fengsel økte

  Artikkel
 • Nedgang i lovbrudd uten ofre

  Publisert:

  Nedgang i lovbrudd uten ofre Publisert: 24. juni 2020 Politiet og påtalemyndigheten registrerte til sammen 310 000 lovbrudd i løpet av 2019, som er 2,5 prosent færre enn året før. Nedgangen henger særlig sammen med et ytterligere fall i antall narkotikaovertredelser og andre lovbrudd uten registrerte ofre. Politiet og

  Artikkel
 • Fengslinger - Om statistikken

  Publisert:

  Statistikken gir opplysninger om forskjellige typer av fengslinger og frihetsberøvinger – samt anstalttid, lovbruddenes art og personenes alder, kjønn og statsborgerskap.

  Statistikk
 • Familievern

  Publisert:

  Statistikken dekker familievernets oppgaver, som er klinisk virksomhet og saksbehandling, samt forebyggende virksomhet og mekling ved separasjon/skilsmisse. Statistikken gir tall for klient- og meklingssaker i familievernet, samt grupper, årsverk og utadrettet virksomhet.

  Statistikk
 • Dette er Norge 2020

  Tall som forteller

  Publisert:

  . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

  Publikasjon
 • Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikken kartlegger omfanget av ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede i befolkningen. Statistikken dekker omsorgsarbeid både i og utenfor egen husholdning, omfang og type omsorg.

  Statistikk
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen - Om statistikken

  Publisert:

  Statistikken viser ofre for og tilfeller av vold, trusler, tyveri og skadeverk – samt frykt for å bli utsatt for lovbrudd. Den kartlegger sted, tidspunkt og kontakt med politi og helsepersonell – samt relasjon, ruspåvirkning, kjønn og alder til gjerningspersonen.

  Statistikk
 • Flest til ordinært arbeid etter endt kvalifiseringsprogram

  Publisert:

  Flest til ordinært arbeid etter endt kvalifiseringsprogram Publisert: 13. august 2020 Flere enn 2 av 5 av dem som fullførte kvalifiseringsprogrammet i 2019, gikk over i ordinært heltids- eller deltids

  Artikkel