Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 1073 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Kriminalitet og rettsvesen 2009

  Publisert:

  inngangsport til kriminalstatistikkene og andre kunnskapsdata om kriminalitet og rettsvesen som SSB forvalterStatistiske analyser 110 Kriminalitet og rettsvesen 2009 Publisert: 15. august 2009 Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2019/14 Dokumentasjonsnotat Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd Publisert treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

  Publikasjon
 • Flere samtaler og meklinger med barn på familievernkontorene

  Publisert:

  Flere samtaler og meklinger med barn på familievernkontorene Publisert: 17. desember 2019 Familievernet arbeidet med nær 38 900 saker i 2018, og antallet saker har økt med 19 prosent fra 2014. Det bli

  Artikkel
 • Flest opphold i private institusjoner

  Publisert:

  Flest opphold i private institusjoner Publisert: 8. november 2019 Vel 56 prosent av alle oppholdsdager i løpet av 2018 var i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn eid a

  Artikkel
 • Styrketrening stadig mer populært

  Publisert:

  Styrketrening stadig mer populært Publisert: 30. oktober 2019 Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2019. Det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men h

  Artikkel
 • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

  Publisert:

  Rapporter 2019/33 Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 Publisert: 29. oktober 2019 De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde

  Publikasjon
 • Metoder for sosial rapportering

  Publisert:

  Rapporter 2019/32 Metoder for sosial rapportering Publisert: 29. oktober 2019 De siste ti årene har det vært en fornyet interesse og engasjement rundt sosial rapportering og sosiale indikatorer i en r

  Publikasjon
 • Dyrere opphold på de fleste krisesentre

  Publisert:

  Dyrere opphold på de fleste krisesentre Publisert: 14. oktober 2019 De siste tre år har antall overnattingsdøgn ved krisesentrene ligget noenlunde stabilt. Kommunenes betaling for tjenestene har imidl

  Artikkel
 • 925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad

  Publisert:

  925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad Publisert: 3. september 2019 Nedgangen i antall deltakere som mottok sosialhjelp før oppstart i kvalifiseringsprogrammet, fortsatte i 2018. Det vil si a

  Artikkel
 • Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre

  Publisert:

  Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre Publisert: 30. august 2019 Nesten 15 prosent av alle enslige kvinner med barn under 18 år mottok sosialhjelp i løpet av 2017. Andelen har vært stabil i mange

  Artikkel
 • Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2019/33 Dokumentasjonsnotat Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal Publisert: 30. august 2019 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet

  Publikasjon
 • Flere over på sosialhjelp etter innstramming i AAP-regler

  Publisert:

  Flere over på sosialhjelp etter innstramming i AAP-regler Publisert: 29. august 2019 Til tross for at antallet nye sosialhjelpsmottakere gikk ned med 1 000 personer fra 2017 til 2018, økte gruppen som

  Artikkel
 • Auke i barnevernstiltak blant unge over 18 år

  Publisert:

  Auke i barnevernstiltak blant unge over 18 år Publisert: 11. juli 2019 Ein stadig større del av dei som får tiltak frå barnevernet, er over 18 år. Vel 5 000 unge i alderen 18–22 år fekk tiltak på slut

  Artikkel
 • Flere unge uføre

  Publisert:

  Flere unge uføre Publisert: 5. juli 2019 10,1 prosent i aldersgruppen 18-67 år var uføre i 2018, en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. Blant de eldste fortsetter andelen å synke, så de uføre bli

  Artikkel
 • Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo

  Publisert:

  SSB analyse 2019/20: Utbetaling av sosialhjelp i lengre perioder Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo Publisert: 5. juli 2019 I Oslo får folk sosialhjelp lenger enn i Stavanger og Trom

  Artikkel