Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 1138 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Økonomisk sosialhjelp - årlig

  Publisert:

  Statistikken tek føre seg dei som mottek økonomisk sosialhjelp, stønadssatsar for sosialhjelp, dei som deltek i kvalifiseringsprogram, andre sosiale teneste i NAV, tiltak for rusmiddelmisbrukarar og krisesenter/vald i nære relasjonar.

  Statistikk
 • Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

  Publisert:

  Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere Publisert: 3. juli 2020 Fra 2018 til 2019 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere. Trenden med at det blir færre yngre og flere eldre som mottar sosialhjelp fo

  Artikkel
 • 1 av 10 er uføretrygdet

  Publisert:

  1 av 10 er uføretrygdet Publisert: 2. juli 2020 I 2019 var 364 000 personer uføretrygdede i Folketrygden, 36 000 flere enn i 2015. Det betyr at i alt 10,5 prosent av befolkningen 18-67 år var uføre. V

  Artikkel
 • Barnevern

  Publisert:

  Hovudtal for barnevernsstatistikkenPublisert 2. juli 2020 2017 2018 2019 Barn med barnevernstiltak i løpet av året 55 697 55 623 54 592 Hjelpetiltak 45 528 45 587 44 821 Omsorgstiltak 10 169 10 036

  Statistikk
 • Uføretrygdede

  Publisert:

  Statistikk over antall og andel uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år. Tall for uføretrygdede fordeles etter ulike kjennetegn som kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn. Det gis også tall for nye uføretrygdede, gradert uførepensjon og tilknytning til arbeidsmarkedet. Tall for både kommuner, fylker og hele landet.

  Statistikk
 • Færre fekk tiltak frå barnevernet

  Publisert:

  Færre fekk tiltak frå barnevernet Publisert: 2. juli 2020 54 600 barn og unge fekk tiltak frå barnevernet i 2019. Det er vel 1 000 færre enn året før. Størst prosentvis nedgang var det blant innvandra

  Artikkel
 • 10782: Undersøkingar avslutta av barnevernet, etter konklusjon og grunnlag for tiltak (F)

  psykiske problem / lidingar, Foreldra sitt rusmisbruk, Foreldra sine manglande foreldreferdigheiter, Foreldra sin kriminalitet psykiske problem / lidingar, Barnet sin rusmisbruk, Barnet sin åtferd / kriminalitet, Barnet sine relasjonsvanskar, Andre forhold ved foreldra / familien

  Statistikkbanken
 • 10668: Undersøkingar starta av barnevernet, etter innhald i meldinga, kven som melde saka og kjønn

  året I alt, Foreldra sin somatiske sjukdom, Foreldra sine psykiske problem / lidingar, Foreldra sitt rusmisbruk, Foreldra sine manglande foreldreferdigheiter, Foreldra sin kriminalitet psykiske problem / lidingar, Barnet sin rusmisbruk, Barnet sin åtferd / kriminalitet, Barnet sine relasjonsvanskar, Andre forhold ved foreldra / familien, Andre forhold ved barnet sin situasjon, Uoppgitt, Meldt i alt, Barnet

  Statistikkbanken
 • 10667: Undersøkingar starta av barnevernet, etter innhald i meldinga, kven som melde saka og alder

  året I alt, Foreldra sin somatiske sjukdom, Foreldra sine psykiske problem / lidingar, Foreldra sitt rusmisbruk, Foreldra sine manglande foreldreferdigheiter, Foreldra sin kriminalitet psykiske problem / lidingar, Barnet sin rusmisbruk, Barnet sin åtferd / kriminalitet, Barnet sine relasjonsvanskar, Andre forhold ved foreldra / familien, Andre forhold ved barnet sin situasjon, Uoppgitt, Meldt i alt, Barnet

  Statistikkbanken
 • 10663: Nye tilfeller av barn med barnevernstiltak i løpet av året, etter alder og grunn til å setje i verk tiltak

  år, Uoppgitt alder, I alt, Foreldra sin somatiske sjukdom, Foreldra sine psykiske problem / lidingar, Foreldra sitt rusmisbruk, Foreldra sine manglande foreldreferdigheiter, Foreldra sin kriminalitet psykiske problem / lidingar, Barnet sin rusmisbruk, Barnet sin åtferd / kriminalitet, Barnet sine relasjonsvanskar, Andre forhold ved foreldra / familien

  Statistikkbanken
 • 10675: Meldingar til barnevernet, etter konklusjon, innhald i meldinga, kven som melde saka og kjønn

  rusmisbruk, Foreldra sine manglande foreldreferdigheiter, Foreldra sin kriminalitet, Høg grad av konflikt heime, Vald i heimen / barnet vitne til vald i psykiske problem / lidingar, Barnet sin rusmisbruk, Barnet sin åtferd / kriminalitet, Barnet sine relasjonsvanskar, Andre forhold ved foreldra / familien, Andre forhold ved barnet sin situasjon, Uoppgitt, Meldt i alt, Barnet

  Statistikkbanken
 • 10674: Meldingar til barnevernet, etter konklusjon, innhald i meldinga, kven som melde saka og alder

  rusmisbruk, Foreldra sine manglande foreldreferdigheiter, Foreldra sin kriminalitet, Høg grad av konflikt heime, Vald i heimen / barnet vitne til vald i psykiske problem / lidingar, Barnet sin rusmisbruk, Barnet sin åtferd / kriminalitet, Barnet sine relasjonsvanskar, Andre forhold ved foreldra / familien, Andre forhold ved barnet sin situasjon, Uoppgitt, Meldt i alt, Barnet

  Statistikkbanken
 • Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

  Publisert:

  Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer Publisert: 1. juli 2020 En stadig mindre andel har få venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befo

  Artikkel
 • Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Sosial kontakt blant personer 16 år og over. 2019. ProsentPublisert 1. juli 2020 2019 Lite vennekontakt 9 Uten en fortrolig 3 Andel med 2 eller færre personer de kan regne med hvis personlige proble

  Statistikk
 • Hvem utsetter alderspensjon?

  Publisert:

  Hvem utsetter alderspensjon? Publisert: 30. juni 2020 De aller fleste har tatt ut alderspensjon når de fyller 67 år. Mest vanlig er det å utsette alderspensjonen blant personer med høy utdanning. Det

  Artikkel