Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 1165 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Levekår blant utenlandske statsborgere 1983

  Publisert:

  Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (trykt) 82-537-2432-2 ISSN 1890-3479 Antall sider 299 Målform Bokmål Om Sosiale og

  Publikasjon
 • Sosialt utsyn 1989

  Publisert:

  Sosiale og økonomiske studier 070 Sosialt utsyn 1989 Publisert: 12. mai 1989 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Sosialt utsyn gir et oversiktlig og all

  Publikasjon
 • Hvem snubler i starten?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/3 Ungdoms levekår Hvem snubler i starten? Publisert: 15. juni 1990 Dagens unge venter ofte lenge med å stifte egen familie og få seg fulle lønnsinntekter. Men det betyr ikke at h

  Artikkel
 • Offentlige stønader til husholdninger

  En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse

  Publisert:

  Sosiale og økonomiske studier 080 En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse Offentlige stønader til husholdninger Publisert: 7. oktober 1992 Dette arbeidet presenterer en analyse av faktorer bak e

  Publikasjon
 • Sosialt utsyn 1993

  Publisert:

  Statistiske analyser 001 Sosialt utsyn 1993 Publisert: 15. juli 1993 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Sosialt utsyn tar sikte på å gi et mest mulig o

  Publikasjon
 • Når gjerningsmannen er en kvinne

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1994/1 Når gjerningsmannen er en kvinne Publisert: 1. mars 1994 Hver tiende person som ble siktet for en forbrytelse i 1992 var kvinne. Kvinner gjør seg oftest skyldig i tyven, narkotikakriminalitet og bedrageri. Det er simpelt tyveri som er kvinnenes tyveriform, mens menn oftest begår grovt tyveri. Forbrytelser

  Artikkel
 • EU - et mylder av velferdsordninger

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1994/3 EU - et mylder av velferdsordninger Publisert: 3. oktober 1994 Det fins ingen spesifikk EU-velferdsstat. Trygde- og velferdsordningene i EU-landene er som i resten av Europa be

  Artikkel
 • Fanger og fengslinger gjennom 20 år

  Publisert:

  begått alvorligere lovbrudd og de sitter oftere lenger i fengsel. En av fire fanger sitter for narkotika. Forfatter begått alvorligere lovbrudd og de sitter oftere lenger i fengsel. En av fire fanger sitter for narkotika. Forfatter

  Artikkel
 • Hva skjer med velferdsutviklingen?

  Publisert:

  : Veksten i kriminalitet og selvmordstilfeller har blitt moderert, folk har fått høyere disponibel inntekt og arbeidsledigheten vokser ikke så mye som før: Veksten i kriminalitet og selvmordstilfeller har blitt moderert, folk har fått høyere disponibel inntekt og arbeidsledigheten vokser ikke så mye som før

  Artikkel
 • Pensjoner utenfor folketrygden stadig viktigere

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/1 Pensjoner utenfor folketrygden stadig viktigere Publisert: 1. mars 1995 Folketrygden er fortsatt ryggraden i det norske pensjonssystemet og pensjonsutbetalingene derfra er i st

  Artikkel
 • Levekår i by og land

  Publisert:

  landsbygda enn i byene. Spesielt gjelder dette miljøforhold, bostandard og kriminalitet. Spesielt gjelder dette miljøforhold, bostandard og kriminalitet. På den annen side er tilbudet av kulturaktiviteter og mange andre tjenester bedre i byene, og arbeidsmarkedet er mer allsidig. De største

  Artikkel
 • Innvandrere og kriminalitet

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/2 Innvandrere og kriminalitet Publisert: 1. juni 1995 For hver 1 000 innvandrer i Norge ble 24 siktet for ett eller flere lovbrudd i 1993 Åpne og les artikkelen i PDF (1.8 MB) For hver 1 000 innvandrer i Norge ble 24 siktet for ett eller flere lovbrudd i 1993

  Artikkel
 • Sosialhjelpsbruk blant innvandrere

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/3 Sosialhjelpsbruk blant innvandrere Publisert: 2. oktober 1995 13 prosent av innvandrerne som kom til Norge før 1989 mottok sosialhjelp i 1993, mot 5 prosent av den samlede befo

  Artikkel
 • "Hjemliggjøring" av eldreomsorgen på 1990-tallet?

  Publisert:

  på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet. 1980-årenes negative utvikling på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet

  Artikkel
 • Enslige forsørgere - trygd, arbeid eller begge deler?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/4 Enslige forsørgere - trygd, arbeid eller begge deler? Publisert: 1. desember 1995 I løpet av livet går mange gjennom en fase som enslig forsørger. For de fleste varer eneforsør

  Artikkel