Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 689 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • "Hjemliggjøring" av eldreomsorgen på 1990-tallet?

  Publisert:

  på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet. 1980-årenes negative utvikling på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet

  Artikkel
 • Innvandrere i Norge

  Hvem er de, hva gjør de, og hvordan lever de?

  Publisert:

  Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISSN 1892-7521 Antall sider 269 Målform

  Publikasjon
 • Mot et samfunn med større plass for lek og morro

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1997/4 Stadig flere går på dans Mot et samfunn med større plass for lek og morro Publisert: 1. desember 1997 Danseaktiviteten har økt mest blant unge jenter. Også blant eldre av begge

  Artikkel
 • "Alle" vil ha kontantstøtte

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/5 "Alle" vil ha kontantstøtte Publisert: 1. november 1999 Men det er langt vanskeligere å se at kontantstøtten har gitt foreldrene vesentlig mer tid med barna. På den andre siden

  Artikkel
 • Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre

  Dokumentasjon

  Publisert:

  Sammendrag

  Notater 2000/13 Dokumentasjon Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre Publisert: 29. februar 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre

  Om publikasjonen

  Notater 2000/13 Dokumentasjon Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre Publisert: 29. februar 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Statistikk over anmeldte lovbrudd og registrerte ofre

  Publikasjon
 • Innvandring og innvandrere 2000

  Publisert:

  Bjertnæs Serie og -nummer Statistiske analyser 033 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen i Longyearbyen 2000

  Dokumentasjon og tabellrapport

  Publisert:

  , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser Emner Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Mer vold enn ventet

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2000/3 Innvandrere som ofre Mer vold enn ventet Publisert: 15. juni 2000 Ikke-vestlige innvandrere registreres oftere som voldsofre enn det tidligere undersøkelser skulle tyde på. En

  Artikkel
 • Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn

  Publisert:

  Sammendrag

  Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen ISBN (trykt) 82-537-4816-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 68 Målform

  Om publikasjonen

  Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen ISBN (trykt) 82-537-4816-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 68 Målform

  Publikasjon
 • Samordnet levekårsundersøkelse 2000 - tverrsnittsundersøkelsen

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2001/34 Dokumentasjonsrapport Samordnet levekårsundersøkelse 2000 - tverrsnittsundersøkelsen Publisert: 16. mai 2001 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publi

  Publikasjon
 • Fakta og fortolkning i statistikkens historie

  Publisert:

  kartlegge produksjon og konsum, men også for å registrere kriminalitet, dødsfall, selvmord og uførhet som kunne knyttes til alkoholbruk. Fra flere hold ble

  Artikkel
 • En institusjon som teller

  Publisert:

  , når vi for eksempel kommer med prognoser om rentenivå, arbeidsledighet eller presenterer analyser av kontroversielle temaer som eksempelvis lovbrudd blant innvandrere

  Artikkel
 • Otium og negotium på 78 grader nord

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2001/3 Otium og negotium på 78 grader nord Publisert: 19. juni 2001 Gjennom en levekårsundersøkelse har vi målt Svalbardbefolkningens holdninger til innføring av lokalt selvstyre i Lo

  Artikkel
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : arbeidssøkere, 1992-1999

  Publisert:

  Notater 2001/58 Dokumentasjonsrapport : arbeidssøkere, 1992-1999 FD-trygd Publisert: 9. oktober 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokumentasj

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : fødsels- og sykepenger, 1992-1999

  Publisert:

  Notater 2001/65 Dokumentasjonsrapport : fødsels- og sykepenger, 1992-1999 FD-trygd Publisert: 6. desember 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. D

  Publikasjon