Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 596
Sorter:
12 har Klima som sitt mellomnavn/etternavn
Se mer om navnet i navnestatistikken
 1. Forurensning og klima

  Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet forurensning og klima.

 2. KOSTRA arbeidsgruppe Klima og energi

  KOSTRA arbeidsgruppe Klima og energi Publisert : 6. juli 2021 Endret : 3. april 2023 Arbeidsgruppen er

 3. Miljøvernutgifter

  Statistikk over tiltak for å forebygge, redusere eller behandle forurensning på miljøet. Endring i miljøverninvestering i bergverksdrift og utvinning Miljøvernutgifter Miljøvernutgifter 1 000 kr Prose

 4. 12581: Utvalgte nøkkeltall for klima og energi (F) 2015 - 2022

  12581: Utvalgte nøkkeltall for klima og energi (F) Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent

 5. 12190: Utvalgte nøkkeltall for klima og energi (K) 2015 - 2022

  12190: Utvalgte nøkkeltall for klima og energi (K) Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg

 6. Konsekvenser av arealbruk for klima, naturmangfold og velferd (LandValUse)

  PROSJEKT Konsekvenser av arealbruk for klima, naturmangfold og velferd (LandValUse) Helhetlig analyse av konsekvenser av arealbruk for klima, naturmangfold og velferd

 7. Vedforbruket redusert med en tredel siden 2010 - SSB

  vært en viktig kilde til oppvarming for husholdningene de siste 30 årene, men mildere klima, bedre varmepumper og

 8. Byer og miljø - SSB

  Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Emner Forurensning og klima, Areal ISBN (elektronisk

 9. Nedgang i utslepp frå jordbruket - SSB

  dyreslag, nitrogeninnhald i fôr, lagringsmetode for gjødsla, klima, spreiingsmetode for gjødsel, dyrkings­praksis og eigenskapane til jorda. I 2019 var

 10. Flere utsatt for støy ved boligen - SSB

  Flere utsatt for støy ved boligen Publisert: 9. juni 2021 Støy rammer stadig flere, og i 2019 var tallet det høyeste på 20 år. Bare jernbanestøy rammer færre personer enn i 1999. Rundt 38 prosent er u

 11. Flere utsatt for støy ved boligen - Antall personer eksponert for ulike støynivåer for den enkelte kilde . Hele landet. 1999,2005, 2014 og 2019 - SSB

  Antall personer eksponert for ulike støynivåer for den enkelte kilde . Hele landet. 1999, 2005, 2014 og 20191 Støyintervall Veitrafikk Jernbane Luftfart Industri Annen næring 1Jernbane og luftfart r

 12. Flere utsatt for støy ved boligen - Støyplage etter kilde. Fylke. 1999 og 2019. Støyplageindeks SPI - SSB

  Støyplage etter kilde. Fylke. 1999 og 2019. Støyplageindeks SPI1 Veitrafikk2 Jernbanetrafikk Luftfart 19993 2019 1999 2019 1999 2019 1Beregnet etter det nasjonale målet for de som var støyutsatt i

 13. Økonomien i regjeringens klimaplan mot 2030 - SSB

  Grønt skifte Økonomien i regjeringens klimaplan mot 2030 Publisert: 16. april 2021 Klimaplanen behandles i Stortinget i disse dager og ligger an til å bli sentralt valgkampstoff foran stortingsvalget

 14. Retting av tall for salg av marine gassoljer og autodiesel - SSB

  Retting av tall for salg av marine gassoljer og autodiesel Publisert: 15. april 2021 Tallene for salg av marine gassoljer og autodiesel er rettet tilbake til 2012. SSB har tidligere innhentet for lave

 15. Kommunale avløp 2019 - SSB

  . Sæther Serie og -nummer Rapporter 2020/52 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Miljødirektoratet Emner Forurensning og klima, Vann og