Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 37 treff for "grunnkrets" på nettstedet

Sorter etter:
 • Døde

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå, som danner grunnlaget for statistikken over befolkningens sammensetning. Opplysninger om grunnkrets er hentet fra adressedelen i GAB

  Statistikk
 • Ny sentralitetsindeks for kommunene

  Publisert:

  på reisetid til arbeidsplasser og servicefunksjoner fra alle bebodde grunnkretser. Landets 426 kommuner (1.1.2017) er delt inn i om lag 13.500 grunnkretser. Indeksen er satt sammen av to del-indekser basert på

  Publikasjon
 • Ny tabell med detaljerte tall for kjønn og alder i grunnkretser

  Publisert:

  skriver du inn hele eller deler av navnet i grunnkretsen. I boksen Resultat markerer du riktig grunnkrets, deretter trykker du påNy tabell med detaljerte tall for kjønn og alder i grunnkretser Publisert: 23. oktober 2018 SSB har publisert en ny tabell i Statistikkbanken som viser folketall for grunnkretser

  Artikkel
 • Befolkning - årleg, per 1. januar

  Publisert:

  Standard for økonomiske regioner Kommune, bydel i dei 4 største byane og grunnkrinsar, men for kvartalsstatistikken og berekna folkemengd er det kommune og til grunnkrets, bydel og kommune Ikkje relevant Ikkje relevant På grunn av kommunesamanslåingar og -delingar, samt grensereguleringar, er ikkje tala

  Statistikk
 • Dette er Norges mest sentrale kommuner

  Publisert:

  på reisetid til arbeidsplasser og servicefunksjoner fra alle bebodde grunnkretser. Landets 426 kommuner er delt inn i om lag 13 500 grunnkretser. Indeksen er satt sammen av to delindekser basert på

  Artikkel
 • Grunnkretstabeller i Statistikkbanken

  Publisert:

  Statistikk for grunnkretser Grunnkretstabeller i Statistikkbanken Publisert: 22. juli 2015 Tabeller med tall for grunnkrets i Statistikkbanken. Del element Folkemengde 1.januar Tabell: 04317

 • Endringer i statistikkbanktabeller (arkiv 2016-2017)

  Publisert:

  oppdateres ikke mer. 19.02.2016 Folkemengde og befolkningsendringar Nye grunnkretser i tabell 04317: Folkemengde, etter grunnkrets (G). 15.02.2016, levekårsundersøkelsen Byttet arealverdi Sør-Østlandet med Østlandet ellers i tabellene 09820, 09771, 09760 og 09756. 08.04.2016 Areal av land og ferskvatn Nye grunnkretser

 • Samordnede registerdata for husholdninger og boliger

  Publisert:

  . Den viktigst er endringen av det geografiske nivå som brukes. I FoB2011 var kravet til statistisk kobling at husholdning og bolig lå i samme grunnkrets

 • Endringer i de regionale inndelingene

  Publisert:

  Bærum kommune ble grunnkrets 02190811 Snarøya 11 (det gamle flyplassområde Fornebu) delt i de 20 grunnkretsene 02190812 Snarøya 12 til 02190831 Snarøya 31. I tillegg ble grunnkrets 02190402 Grav 02 delt i grunnkretsene 02190429 Grav 29 og 02190430 Grav 30, samt at grunnkrets

 • regsys

  Publisert:

  lenger ned enn til kommunenivå. Kvaliteten på data på bydelsnivå og grunnkrets vil derfor være dårligere. SSB publiserer generelt ikke sysselsettingsdata ned på grunnkretsnivå. Det kan likevel forsvares å utlevere slike til visse forsknings/analyseprosjekt når grunnkretsene skal brukes som byggesteiner i

 • Grunndatabegrepet og om oppdateringen av VoF

  Publisert:

  : Organisasjonsnummer, offisielt navn, redigert navn, avdelingsbetegnelse, postadresse, beliggenhetssadresse, numerisk adresse, grunnkrets, koordinater, telefonnummer, telefaksnummer, oppstartsdato

 • Informasjon om virksomheter

  Publisert:

  (post- og forretningsadresse, grunnkrets og koordinater), hva den gjør (næringskode) og hvor mange ansatte den har

 • Slik bruker du API-et med ferdige datasett

  Publisert:

  på datasett som inneholder lengre tidsserier. Stikkordene kommuner, fylker, bydeler, grunnkrets og region er brukt på

 • FD-Trygd

  Publisert:

  Fødsler TAB_FODS 19920101 20171231 Grunnkrets/type bostedsstrøk TAB_DEMO_GRKRETS 19920101 20171231

 • Hvordan velge variabler og verdier?

  Publisert:

  + ikonet for Avansert søk. Dette gjelder bl.a. Utenrikshandel etter HS-varekoder og folkemengde etter grunnkrets