Søk

Viser 15 av 76
Sorter:
 1. Etterforskede lovbrudd

  Statistikken viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype Ferdig etterforskede lovbrudd

 2. 09406: Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosent 1996 - 2021

  09406: Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosent Lovbrudd etterforsket, Lovbrudd etterforsket

 3. 09405: Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. Absolutte tall 1996 - 2021

  09405: Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. Absolutte tall Lovbrudd etterforsket Alle typer lovbrudd, ¬ Forbrytelser

 4. 09409: Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall 2002 - 2021

  . Absolutte tall Lovbrudd etterforsket Alle typer lovbrudd, ¬ Forbrytelser, ¬¬ Forbrytelse mot straffeloven

 5. 09408: Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt (og lovbruddskategori -2014). Absolutte tall og oppklaringsprosent 2002 - 2021

  09408: Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt (og lovbruddskategori -2014

 6. 09407: Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall 2002 - 2021

  09407: Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall Lovbrudd etterforsket I alt (-2015), Oslo (-2015), Østfold

 7. 08911: StatRes. Politi og påtale. Resultater. Etterforskede lovbrudd. Oppklaringsprosent, etter lovbruddskategori og lovbruddsgruppe. Politidistrikt (avslutta serie) 2005 - 2011

  08911: StatRes. Politi og påtale. Resultater. Etterforskede lovbrudd. Oppklaringsprosent, etter lovbruddskategori og lovbruddsgruppe. Politidistrikt (avslutta serie

 8. Variabelområdet kriminalitet og rettsvesen

  . Om siktelser Mikrodata for statistikkenheten «siktelser mot person» fra statistikken over Etterforskede lovbrudd er tilgjengelig for

 9. Nesten 300 000 lovbrudd avgjort i 2020

  årene er samtidig blitt tydeligere. Publisert : 6. oktober 2021 Politiet og påtalemyndigheten etterforsket ferdig noe flere lovbrudd i 2020 enn i de tre foregående

 10. Færre siktede, men ikke blant de aller yngste

  år i den sammenliknbare statistikken tilbake til begynnelsen av 1990-tallet. Publisert : 23. september 2022 Statistikken over etterforskede lovbrudd i 2021 viser at politiet og

 11. Færre voksne, men flere barn, tatt for lovbrudd - SSB

  . Statistikken over etterforskede lovbrudd i 2019 viser at det er skjedd betydelige endringer i politiet og

 12. Øker sedelighetskriminaliteten? - SSB

  årene har avsluttet etterforskningen av rundt 3 000-4 000 saker årlig av samme type. Bare i løpet av de siste ti årene har antallet etterforskede lovbrudd blitt mer enn doblet

 13. De nye kriminalstatistikkene - SSB

  etterforskede lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger. For at brukerne av kriminalstatistikkene skal kunne tilegne seg et best mulig grunnlag til å møte disse

 14. Statistisk årbok 2013, Tabell 149: Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd

  Lukk vinduet 149 Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd

 15. Fortsatt færre oppklarte lovbrudd - SSB

  Fortsatt færre oppklarte lovbrudd Publisert: 23. oktober 2019 Det var i alt 287 600 ferdig etterforskede lovbrudd i 2018, som er 0,4 prosent færre enn året før