Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 75 treff for "etterforskede lovbrudd" på nettstedet

Sorter etter:
 • Etterforskede lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallPublisert 26. oktober 2018 2017 Lovbrudd etterforsket 288 837 Lovbrudd etterforsket og oppklart 146 114 Siktelser mot personer 149 582 Siktede personer 73 814 Siktede personer som

  Statistikk
 • Etterforskede lovbrudd

  Færre unge tatt for lovbrudd

  Publisert:

  . Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallPublisert 6. mars 2017 2015 Lovbrudd etterforsket 329 164 Lovbrudd etterforsket og oppklart 169 088 Siktelser mot personer 170 713 Siktede personer 80 340 Siktede personer som

  Statistikk
 • 09406: Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosent

  09406: Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosent Lovbrudd etterforsket, Lovbrudd etterforsket. Oppklaringsprosent Alle typer lovbrudd, ¬ Forbrytelser, ¬¬ Forbrytelse mot straffeloven, ¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet

  Statistikkbanken
 • 08911: StatRes. Politi og påtale. Resultater. Etterforskede lovbrudd. Oppklaringsprosent, etter lovbruddskategori og lovbruddsgruppe. Politidistrikt (avslutta serie)

  08911: StatRes. Politi og påtale. Resultater. Etterforskede lovbrudd. Oppklaringsprosent, etter lovbruddskategori og lovbruddsgruppe. Politidistrikt (avslutta serie) Etterforskede lovbrudd. Oppklaringsprosent I alt (-2015), Oslo (-2015), Østfold (-2015), Follo (-2015), Romerike (-2015), Hedmark (-2015), Gudbrandsdal (-2015

  Statistikkbanken
 • 09407: Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall

  09407: Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall Lovbrudd etterforsket I alt (-2015), Oslo (-2015), Østfold (-2015), Alle avgjørelser, Uoppklarte lovbrudd, ¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson

  Statistikkbanken
 • 09405: Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. Absolutte tall

  09405: Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. Absolutte tall Lovbrudd etterforsket Alle typer lovbrudd, ¬ Forbrytelser, ¬¬ Forbrytelse mot straffeloven, ¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet, ¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode

  Statistikkbanken
 • 09409: Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall

  . Absolutte tall Lovbrudd etterforsket Alle typer lovbrudd, ¬ Forbrytelser, ¬¬ Forbrytelse mot straffeloven09409: Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd

  Statistikkbanken
 • 09408: Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt (og lovbruddskategori -2014). Absolutte tall og oppklaringsprosent

  09408: Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt (og lovbruddskategori -2014). Absolutte tall og oppklaringsprosent Lovbrudd etterforsket, Lovbrudd etterforsket. Oppklaringsprosent I alt (-2015), Oslo (-2015), Østfold (-2015), Follo

  Statistikkbanken
 • Anmeldte lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentPublisert 27. mars 2019 2018 Endring i prosent 2017 - 2018 2013 - 2018 2008 - 2018 2003 - 2018 Lovbrudd anmeldt 317 927 -0,2 -18,2 -17,7 -24,4 Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere 60,0 -1,0 -22,0 -26,4 -35,1 Kilde

  Statistikk
 • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  gjerningspersonene i statistikkene over ferdig etterforskede lovbrudd og straffereaksjoner. I undersøkelsene om. Utsatthet og uro for lovbrudd har flere sammenhenger med andre kriminalstatistikker som gis ut av SSB, som statistikkene over anmeldte lovbrudd og ofre for lovbrudd anmeldt - samt beskrivelsene av

  Statistikk
 • Ofre for anmeldte lovbrudd

  Publisert:

  Lovbrudd anmeldt i alt og med personoffer, og personoffer for anmeldte lovbrudd i alt, eiendomstyveri og vold og mishandling. Absolutte tallPublisert 2. september 2019 2018 Lovbrudd anmeldt, i alt 317 927 Lovbrudd anmeldt, med personoffer 155 114 Personoffer for anmeldte lovbrudd, i alt 143 156 Personoffer for eiendomstyveri 66 593 Personoffer for

  Statistikk
 • De nye kriminalstatistikkene

  Publisert:

  etterforskede lovbrudd, straffereaksjoner og fengslinger. For at brukerne av kriminalstatistikkene skal kunne tilegne seg et best mulig grunnlag til å møte disse avgjørelser politiet og påtalemyndigheten har gitt overfor alle ferdig etterforskede lovbrudd, antall oppklarte lovbrudd og hvem gjerningspersonene bak disse er, hvor mange lovbrudd disse gjerningspersonene har

  Artikkel
 • Laveste antall oppklarte lovbrudd siden 90-tallet

  Publisert:

  lovbrudd i forbrytelse og forseelse – kan ikke videreføres etter 2014-årgangen. For statistikken over etterforskede lovbrudd er ny inndeling av lovbrudd gjort særlig personer under 30 år. Reduksjonen i det totale antallet etterforskede lovbrudd skyldes

  Artikkel
 • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge

  Publisert:

  . Analysene i denne studien er basert på statistikken over etterforskede lovbrudd, og undersøker sammenhengen mellom botid og kriminalitet med fokus påRapporter 2017/37 Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge Publisert

  Publikasjon
 • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

  Publisert:

  . Alle analyser er basert på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd, og vektlegger forskjeller etter innvandringsbakgrunn og utvikling over tidRapporter 2017/36 En analyse av registerdata for perioden 1992-2015 Kriminalitet blant innvandrere og

  Publikasjon