Samfunnsspeilet, 1999/3

Øker sedelighetskriminaliteten?

Publisert:

Spørsmålet kan virke rart. I 1977 ble det etterforsket 813 sedelighetslovbrudd, mens politiet i de to siste årene har avsluttet etterforskningen av rundt 3 000-4 000 saker årlig av samme type. Bare i løpet av de siste ti årene har antallet etterforskede lovbrudd blitt mer enn doblet. Men mørketallet er stort og feilkildene er så mange, at spørsmålet kan være på sin plass. Men hvor interessant er egentlig spørsmålet?

Åpne og les artikkelen i PDF (9 MB)

Kontakt