Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 325 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Utforming av ny alderspensjon i folketrygden

  Publisert:

  Rapporter 2011/22 Utforming av ny alderspensjon i folketrygden Publisert: 20. juni 2011 Rapporten gir en oppsummering av det vedtatte opplegget for ny alderspensjon i folketrygden og presenterer oppda

  Publikasjon
 • Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning

  Publisert:

  Rapporter 2011/21 Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning Publisert: 17. juni 2011 Denne rapporten beskriver registrert kriminalitet og straff blant innvandrere og

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : supplerende stønad, 2006-2007

  Publisert:

  Notater 2011/18 Dokumentasjonsrapport : supplerende stønad, 2006-2007 FD-trygd Publisert: 15. mai 2011 Dette notat inneholder en dokumentasjon av en del av trygdedataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-T

  Publikasjon
 • Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger 2010

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2011/13 Dokumentasjonsrapport Undersøkelsen om barnefamiliers tilsynsordninger 2010 Publisert: 15. april 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjone

  Publikasjon
 • Innvandreres bruk av velferdsordninger i 2009

  Mottak av 16 typer trygdeytelser blant ulike innvandrergrupper

  Publisert:

  Løwe Serie og -nummer Rapporter 2011/07 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Trygd og stønad ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Seniorer i Norge 2010

  Publisert:

  Statistiske analyser 120 Seniorer i Norge 2010 Publisert: 15. februar 2011 Endret: 8. januar 2014 De aller fleste eldre har fått det bedre. Økonomien er bedret, mens bedret helse fører til at flere le

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : fødsels- og sykepenger 1992-2009

  Publisert:

  Notater 2010/37 Dokumentasjonsrapport : fødsels- og sykepenger 1992-2009 FD-trygd Publisert: 31. desember 2010 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. D

  Publikasjon
 • FD-trygd

  Dokumentasjonsrapport : arbeidssøkere 1.5.2001-31.12.2009

  Publisert:

  Notater 2010/36 Dokumentasjonsrapport : arbeidssøkere 1.5.2001-31.12.2009 FD-trygd Publisert: 31. desember 2010 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd.

  Publikasjon
 • Undersøkelse om barn og unges levekår 2009

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2010/31 Dokumentasjonsrapport Undersøkelse om barn og unges levekår 2009 Publisert: 31. desember 2010 Undersøkelsen om barn og unges levekår i lavinntektsfamilier er en longitudinell utvalgsun

  Publikasjon
 • Innvandring og innvandrere 2010

  Publisert:

  . Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Sosiale forskjeller i innvandreres helse

  Funn fra undersøkelsen Levekår blant innvandrere 2005/2006

  Publisert:

  Rapporter 2010/47 Funn fra undersøkelsen Levekår blant innvandrere 2005/2006 Sosiale forskjeller i innvandreres helse Publisert: 1. november 2010 Helse er i denne rapporten om innvandreres helse opera

  Publikasjon
 • Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet

  2008-undersøkelsen

  Publisert:

  Rapporter 2010/49 2008-undersøkelsen Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet Publisert: 1. november 2010 Undersøkelsen om virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet ble

  Publikasjon
 • På like vilkår?

  Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

  Publisert:

  Statistiske analyser 115 Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne På like vilkår? Publisert: 15. september 2010 Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne Denne publika

  Publikasjon
 • Forventet antall leveår i god helse (HLY)

  Effekten av ulike helsedefinisjoner

  Publisert:

  Notater 2010/32 Effekten av ulike helsedefinisjoner Forventet antall leveår i god helse (HLY) Publisert: 1. september 2010 HLY (Healthy Life Years) gir et estimat for hvor mange av de forventede leveå

  Publikasjon
 • Sexual identity and living conditions

  Evaluation of the relevance of living conditions and data collection

  Publisert:

  Rapporter 2010/38 Sexual identity and living conditions Evaluation of the relevance of living conditions and data collection Publisert: 24. august 2010 Statistics Norway's Survey of Living Conditions

  Publikasjon