Statistiske analyser 115

Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

På like vilkår?

Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

Denne publikasjonen beskriver helse- og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Analysen kartlegger ulike sider ved gruppens helse og levekår sammenlignet med referansetall for hele befolkningen. Gruppen med nedsatt funksjonsevne er definert som personer med nedsatt syn, nedsatt hørsel, nedsatt bevegelsesevne, store kognitive vansker eller psykiske vansker.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har også tidligere gitt ut publikasjoner om personer med nedsatt funksjonsevne, blant annet om gruppens inntektsforhold samt utgifter til medisiner og helsetjenester.

Om publikasjonen

Tittel

På like vilkår?. Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

Ansvarlig

Jorun Ramm

Serie og -nummer

Statistiske analyser 115

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Funksjonsevne , Levekår, Helseforhold og levevaner

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7934-8

ISBN (trykt)

978-82-537-7933-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

89

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt