Statistiske analyser 120

Seniorer i Norge 2010

Innhold

De aller fleste eldre har fått det bedre. Økonomien er bedret, mens bedret helse fører til at flere lever lenger.

Seniorer i Norge 2010 beskriver levekårene for personer i alderen 50 år og over. Seniorer i Norge 2010 gir en oppdatering og utvidelse av Statistisk sentralbyrås tidligere publikasjoner Eldre i Norge (1999) og Seniorer i Norge (2005) . Formålet er å belyse viktige områder i seniorenes hverdagsliv ved å presentere tall fra demografi, helse, politisk deltakelse, tidsbruk og aktiviteter, økonomiske ressurser, sosial kontakt og organisasjonsaktivitet, yrkesdeltakelse og trygdebruk.

Det er også et eget kapittel om seniorer blant innvandrere som i stor grad berører disse temaene.

Kontakt