Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 65 treff for "befolkning" på nettstedet

   Sorter etter:
   • I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn

    Publisert:

    I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn SSB har for. I Oslo vil nesten halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller

   • Regionale befolkningsframskrivinger

    Publisert:

    Regionale befolkningsframskrivinger Statistisk sentralbyrå framskriver befolkningen i Norges kommuner.

   • Marianne Tønnessen

    Publisert:

    Tønnessen Arbeider med befolkningsanalyser, og særlig med framskriving av den norske befolkningen.

   • GeoHealth - Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?

    Publisert:

    etablere effektiv politikk for å møte de skiftende behovene til en aldrende, flerkulturell og relativt desentralisert befolkning. Vi vil gjøre en registerstudie av hele befolkningen for å framskaffe ny kunnskap om helse

   • Innvandrere har lavere risiko for å dø

    Publisert:

    øvrige befolkningen, viser ny forskning som undersøker dødeligheten blant innvandrere, norskfødte barn av innvandrere og den øvrige befolkningen. Del element Innvandreres relativt lave

   • Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet, men overrepresentasjonen lavere enn før

    Publisert:

    før Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen øvrige befolkningen blant de over 15 år som var bosatt i 2010. Når man tar hensyn til forskjeller i

   • Framtidens eldre i bygd og by

    Publisert:

    Framtidens eldre i bygd og by Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller og Adrian Farnet Rogne fra Universitetet i Oslo, beskriver den geografiske fordelingen og variasjonen i den eldre befolkningen i dag, og

   • The family lives of children of immigrants in Norway

    Publisert:

    . Både i Norge og resten av Europa er dette en gruppe av befolkningen som inntil nylig har

   • Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050?

    Publisert:

    konsekvensene av ulike forutsetninger for energiforbruket: ett scenario med høyere befolkningsvekst enn i referansebanen, som vi kaller Befolkning ett scenario med større svært ulik i de to scenarioene. Hva påvirker energiforbruket? Det største stasjonære energiforbruket finner vi i Teknologi, mens Befolkning gir

   • Virkninger av bedriftsnedbemanning

    Publisert:

    spørsmålene ved hjelp av individdata fra SSB (særlig FD-trygd) over hele befolkningen fra midten av 1990 tallet og fram til i dag.

   • Kjersti Norgård Aase

    Publisert:

    . I tillegg arbeider jeg med framskriving av den norske befolkningen i de to befolkningsframskrivningsmodellene BEFINN og BEFREG.  

   • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

    Publisert:

    Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet Feltet omfatter nasjonale og regionale framskrivinger av befolkningen etter

   • Levekår og sosial deltaking

    Publisert:

    Levekår og sosial deltaking Forskningen omfatter mange sider ved befolkningens

   • Betydelige forskjeller i kriminalitet blant innvandrergruppene

    Publisert:

    øvrig befolkning av Torbjørn Skardhamar, Lotte R. Thorsen og Kristin Henriksen. Rapporten beskriver ulike gruppers representasjon i kriminalstatistikken etter landbakgrunn løpet av perioden 2005-2008, var innvandrere overrepresentert. Blant innvandrere var andelen straffede 7,6 prosent sammenlignet med 5,0 prosent for øvrig befolkning

   • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

    Publisert:

    fra olje- og gassutvinning og avkastning av finansformuen i utlandet som er helt uavhengige av befolkningen. Derfor vil økning i folkemengden isolert sett til at befolkningen ex ante denne økningen må gi fra seg noe av petroleumsformuen til de ekstra innbyggerne