Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

118524
118524
forskning
2014-01-01T11:37:00.000Z
no

Marianne Tønnessen

Akademisk grad
PhD
Stilling
Seniorrådgiver
Telefon
21094321
E-post
Marianne.Tonnessen@ssb.no
Last ned cv (52 KB)

Om Marianne Tønnessen

Arbeider med befolkningsanalyser, og særlig med framskriving av den norske befolkningen.

Utvalgte publikasjoner

 1. Forecasting Immigration in Official Population Projections Using an Econometric Model (International Migration Review, 2015)
  Forfattere
  Ådne Cappelen, Terje Skjerpen og Marianne Tønnessen
 2. Tønnessen M., Telle K. og Syse A.(2016): Childhood residential mobility and long-term outcomes, Acta Sociologica, 59 2, 113-129
  Forfattere
  Marianne Tønnessen
  Kjetil Telle
  Astri Syse
 3. Aldring i Norge (Sosiologi i dag 3/2015 (pdf))
  Forfattere
  Marianne Tønnessen
 4. Innvandrere som utvandrer igjen (Økonomiske analyser 2/2015)
  Forfattere
  Terje Skjerpen, Lasse Sigbjørn Stambøl og Marianne Tønnessen
 5. Utvandring blant innvandrere i Norge. Del 1: Litteraturstudie, makroanalyse og regionale mønstre (Rapporter 2015/17)
  Forfattere
  Terje Skjerpen, Lasse Sigbjørn Stambøl og Marianne Tønnessen
 6. Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Hovedresultater
  Forfattere
  Marianne Tønnessen, Astri Syse, Kjersti Norgård Aase
 7. Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Inn- og utvandring
  Forfattere
  Marianne Tønnessen, Ådne Cappelen, Terje Skjerpen
 8. Befolkningsframskrivingene - dokumentasjon av modellene BEFINN og BEFREG
  Forfattere
  Kjersti Norgård Aase, Marianne Tønnessen, Astri Syse
 9. Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene for kommunene?
  Forfattere
  Adrian Farner Rogne, Marianne Tønnessen
 10. Vil klimaendringer gi økt innvandring? (Økonomiske analyser 2/2014)
  Forfattere
  Marianne Tønnessen
 11. Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge (Rapporter 2014/14)
  Forfattere
  Marianne Tønnessen
 12. Tønnessen M., V. Aalandslid og Skjerpen T. (2013): Changing trend? Sex ratios of children born to Indian immigrants revisited, BMC Pregnancy and Childbirth, 13 170
  Forfattere
  Marianne Tønnessen
  V. Aalandslid
  Terje Skjerpen
 13. J. Carling og Tønnessen M. (2013): Fathers’ whereabouts and children’s welfare in Malawi Development Southern Africa, Development Southern Africa, 30 6, 724–742
  Forfattere
  J. Carling
  Marianne Tønnessen
 14. Childhood residential mobility and adult outcomes (Discussion Papers 750)
  Forfattere
  Marianne Tønnessen, Kjetil Telle, Astri Syse
 15. Cappelen Å., Skjerpen T. og Tønnessen M.(2012): Politikkens betydning for innvandringen til Norge, Søkelys på arbeidslivet, 29 4, 277-290
  Forfattere
  Ådne Cappelen
  Terje Skjerpen
  Marianne Tønnessen

Pågående prosjekter