Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 36 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Mange vil bruke kontantstøtte, men ofte i mangel på noe bedre

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/5 Mange vil bruke kontantstøtte, men ofte i mangel på noe bedre Publisert: 2. november 1998 Blant dem som er målgruppene for kontantstøtten, vil mer enn halvparten benytte seg av

   Artikkel
  • Barnehager og kontantstøtte i et fordelingsperspektiv

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/5 Barnehager og kontantstøtte i et fordelingsperspektiv Publisert: 2. november 1998 Subsidiene til barnehager har i størst grad kommet foreldre med høyere inntekter til gode. Økt

   Artikkel
  • Sjung om studentens lyckliga dar

   Studenters levekår 1998

   Publisert:

   Rapporter 1999/15 Studenters levekår 1998 Sjung om studentens lyckliga dar Publisert: 2. juli 1999 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjon

   Publikasjon
  • Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999

   Kommentert tabellrapport

   Publisert:

   Rapporter 1999/27 Kommentert tabellrapport Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999 Publisert: 1. november 1999 Det finnes en nyere versjon av denne publika

   Publikasjon
  • Studenters inntekt og økonomiske levekår

   Publisert:

   Rapporter 1999/35 Studenters inntekt og økonomiske levekår Publisert: 20. desember 1999 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen er kun t

   Publikasjon
  • Fortsatt vekst, tross kontantstøtten

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/5 Barnehagesektoren Fortsatt vekst, tross kontantstøtten Publisert: 1. november 2000 Veksten i barnehagesektoren fortsetter, til tross for at Reform 97 og innføringen av kontants

   Artikkel
  • De fleste ulikhetene består

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/6 Utdanningsnivået i Oslos bydeler De fleste ulikhetene består Publisert: 1. desember 2000 Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt

   Artikkel
  • Sosiale skjevheter forsterkes gjennom utdanningssystemet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/6 Sosiale skjevheter forsterkes gjennom utdanningssystemet Publisert: 1. desember 2000 Jo høyere utdanning mor og far har, jo større sannsynlighet er det for at barna tar høyere

   Artikkel
  • Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002

   Publisert:

   Rapporter 2003/9 Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002 Publisert: 9. mai 2003 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publi

   Publikasjon
  • Er utdanning verdt pengene?

   Publisert:

   områder som maktspredning, helse og kriminalitet. Det er empirisk belegg for at utdanning har positive effekter på årsakspilen peker, det kan tenkes mange sammenhenger mellom både helse, kriminalitet og utdanning

   Artikkel
  • Studenters levekår 2005

   Publisert:

   Rapporter 2006/22 Studenters levekår 2005 Publisert: 6. juli 2006 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne rapporten har som formål å beskrive studiesi

   Publikasjon
  • Studenters inntekt, økonomi og boforhold

   Studenters levekår 2005

   Publisert:

   Rapporter 2007/02 Studenters levekår 2005 Studenters inntekt, økonomi og boforhold Publisert: 10. januar 2007 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Dette

   Publikasjon
  • Barn av høyt utdannede får mest støtte

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/1 Levekårsundersøkelsen for studenter 2005 Barn av høyt utdannede får mest støtte Publisert: 15. februar 2007 Foreldrene er økonomiske støttespillere for om lag halvparten av stu

   Artikkel
  • ... i et bitte lite rom på loftet...?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/2 Studentlivet ... i et bitte lite rom på loftet...? Publisert: 18. april 2007 Boforhold, boutgifter og boligstandard varierer mye mellom ulike grupper av studenter. Enslige stud

   Artikkel
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Emner Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Stortingsvalg, Likestilling, Utdanningsnivå

   Publikasjon