Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 34 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger. For personer i arbeidsstyrken vises sysselsetting kombinert med utdanning eller mottak av offentlige ytelser. Personer utenfor arbeidsstyrken fordeles på statuser som beskriver hvor langt unna sysselsetting de er og hvilke offentlige ytelser de mottar. Statistikken omfatter alle bosatte i alderen 15 år eller eldre.

   Statistikk
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Voksne personer med flyktningbakgrunn med lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger

   Hvem er de og hvordan går det med dem 5, 10 og 15 år etter bosetting?

   Publisert:

   Ingebjørg Aamodt Serie og -nummer Rapporter 2018/29 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Utdanningsnivå, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   oppdrag fra Utenriksdepartementet Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Emner Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Stortingsvalg, Likestilling, Utdanningsnivå

   Publikasjon
  • Barnetilsynsordninger (opphørt)

   Svært mange foretrekker barnehage

   Publisert:

   Svært mange foretrekker barnehage Svært mange foreldre bruker barnehage som hovedtilsynsordning på dagtid. Derimot er det bare noen få som velger dagmamma eller praktikant. Det er heller ikke mange b

   Statistikk
  • Barnetilsynsundersøkelsen 2016

   En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge

   Publisert:

   Rapporter 2017/35 En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge Barnetilsynsundersøkelsen 2016 Publisert: 1. desember 2017 En enda større andel av barn i alderen 1–5 år går i

   Publikasjon
  • Norge på utdanningstoppen i Europa

   Publisert:

   Norge på utdanningstoppen i Europa Publisert: 17. juni 2016 51 prosent av norske 30–34-åringer har fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. Dette er klart over snittet i EU på 39 prosent.

   Artikkel
  • Studenters økonomi og studiesituasjon

   Norske resultater fra Eurostudent V i et europeisk perspektiv

   Publisert:

   Rapporter 2015/50 Norske resultater fra Eurostudent V i et europeisk perspektiv Studenters økonomi og studiesituasjon Publisert: 20. november 2015 Studenter i Norge skiller seg ut ved at flere jobber

   Publikasjon
  • Mange jobber ved siden av studiene

   Publisert:

   Studenters levekår Mange jobber ved siden av studiene Publisert: 14. desember 2012 Studentene hadde høyere boutgifter i 2010 enn i 2005. I denne femårsperioden har støtten fra Lånekassen gått noe ned.

   Artikkel
  • Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

   Levekår blant studenter

   Publisert:

   Rapporter 2012/38 Levekår blant studenter Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Publisert: 19. november 2012 Denne rapporten tar for seg ulike aspekter ved studentenes økonomiske situasjon. Den gå

   Publikasjon
  • De fleste små barn går i barnehage

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2012/1 Tilsynsordninger for ett- og toåringer De fleste små barn går i barnehage Publisert: 7. mars 2012 Den nyeste barnetilsynsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå viser at neste

   Artikkel
  • Flere planlegger lang utdanning

   Publisert:

   Levekår blant studenter 2010 Flere planlegger lang utdanning Publisert: 11. november 2011 Tall fra 2010 viser at seks av ti studenter planlegger å fullføre en høyere utdanning som tar mer enn fire år.

   Artikkel
  • Levekår blant studenter 2010

   Publisert:

   Rapporter 2011/36 Levekår blant studenter 2010 Publisert: 10. november 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne rapporten har som formål å beskriv

   Publikasjon