Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Utdanning (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 33 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger. For personer i arbeidsstyrken vises sysselsetting kombinert med utdanning eller mottak av offentlige ytelser. Personer utenfor arbeidsstyrken fordeles på statuser som beskriver hvor langt unna sysselsetting de er og hvilke offentlige ytelser de mottar. Statistikken omfatter alle bosatte i alderen 15 år eller eldre.

   Statistikk
  • Dette er Norge 2019

   Tall som forteller

   Publisert:

   , Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Trygd og stønad, Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Sysselsetting, Fødte og døde, Kultur, Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Barnetilsynsundersøkelsen 2016

   En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge

   Publisert:

   Rapporter 2017/35 En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge Barnetilsynsundersøkelsen 2016 Publisert: 1. desember 2017 En enda større andel av barn i alderen 1–5 år går i

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   stønad, Reiseliv, Landtransport, Statlige finanser, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Emner Sysselsetting, Fødte og døde, Kultur, Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Barnetilsynsordninger (opphørt)

   Svært mange foretrekker barnehage

   Publisert:

   Svært mange foretrekker barnehage Svært mange foreldre bruker barnehage som hovedtilsynsordning på dagtid. Derimot er det bare noen få som velger dagmamma eller praktikant. Det er heller ikke mange b

   Statistikk
  • Norge på utdanningstoppen i Europa

   Publisert:

   Norge på utdanningstoppen i Europa Publisert: 17. juni 2016 51 prosent av norske 30–34-åringer har fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. Dette er klart over snittet i EU på 39 prosent.

   Artikkel
  • Studenters økonomi og studiesituasjon

   Norske resultater fra Eurostudent V i et europeisk perspektiv

   Publisert:

   Rapporter 2015/50 Norske resultater fra Eurostudent V i et europeisk perspektiv Studenters økonomi og studiesituasjon Publisert: 20. november 2015 Studenter i Norge skiller seg ut ved at flere jobber

   Publikasjon
  • Mange jobber ved siden av studiene

   Publisert:

   Studenters levekår Mange jobber ved siden av studiene Publisert: 14. desember 2012 Studentene hadde høyere boutgifter i 2010 enn i 2005. I denne femårsperioden har støtten fra Lånekassen gått noe ned.

   Artikkel
  • Endringer i bruk av barnetilsyn fra 2002 til 2010

   Tabellrapport

   Publisert:

   Rapporter 2012/23 Tabellrapport Endringer i bruk av barnetilsyn fra 2002 til 2010 Publisert: 24. september 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Rapp

   Publikasjon
  • De fleste små barn går i barnehage

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2012/1 Tilsynsordninger for ett- og toåringer De fleste små barn går i barnehage Publisert: 7. mars 2012 Den nyeste barnetilsynsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå viser at neste

   Artikkel
  • Flere planlegger lang utdanning

   Publisert:

   Levekår blant studenter 2010 Flere planlegger lang utdanning Publisert: 11. november 2011 Tall fra 2010 viser at seks av ti studenter planlegger å fullføre en høyere utdanning som tar mer enn fire år.

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2011/43 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011 Publisert: 10. november 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Un

   Publikasjon
  • Levekår blant studenter 2010

   Publisert:

   Rapporter 2011/36 Levekår blant studenter 2010 Publisert: 10. november 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne rapporten har som formål å beskriv

   Publikasjon