Søk

Viser 15 av 3 132
Sorter:
 1. Kriminalitet

  Fakta om Kriminalitet Fakta om kriminalitet Hvilke lovbrudd er de vanligste i Norge

 2. Anmeldte lovbrudd og ofre

  Statistikken viser lovbrudd registrert av politiet etter lovbruddstype, gjerningssted og politidistrikt, og ofre for anmeldte lovbrudd etter lovbruddstyper og personofrenes

 3. Etterforskede lovbrudd

  Statistikken viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype Ferdig etterforskede lovbrudd Lovbrudd

 4. Kriminalitet og rettsvesen

  Kriminalitet og rettsvesen Data om lovbrudd og rettslige avgjørelser, som gjerningstidspunkt, type lovbrudd og type avgjørelse. Publisert : 4. februar 2022 For å

 5. Kriminalitet og rettsvesen

  Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kriminalitet og rettsvesen.

 6. Sosiale forhold og kriminalitet

  ; sosiale forhold og kriminalitet.

 7. De nye kriminalstatistikkene - SSB

  Ny standard for klassifisering av lovbrudd De nye kriminalstatistikkene Publisert

 8. Fortsatt færre oppklarte lovbrudd - SSB

  innført i politiets register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, men Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse kan ikke videreføres

 9. Stor nedgang i soning av bøter i fengsel - SSB

  . I løpet av de siste årene har det vært en tydelig økning i antall innsatte med seksuallovbrudd, og de 488 som sonet for slike lovbrudd i 2019 er 18

 10. Nye tall for siktelser og innvandrerbakgrunn - SSB

  når det gjelder type lovbrudd og personenes landbakgrunn. Tabellene viser også

 11. Fengslinger

  – samt anstalttid, lovbruddenes art og personenes alder, kjønn og statsborgerskap.

 12. Nedgang i lovbrudd uten ofre - SSB

  Nedgang i lovbrudd uten ofre Publisert: 24. juni 2020 Politiet og påtalemyndigheten registrerte til sammen 310 000 lovbrudd i

 13. Færre voksne, men flere barn, tatt for lovbrudd - SSB

  lovbruddstyper. Dette skjer ulikt for de ulike kriminalstatistikkene og ulike lovbruddstypene. Som hovedregel er det gjerningsdatoen som avgjør om et lovbrudd

 14. Offerbilder i endring - SSB

  levekårsundersøkelsene om utsatthet og uro for lovbrudd, som er en intervjuundersøkelse blant et tilfeldig utvalg av befolkningen, at befolkningen er mindre utsatt for kriminalitet enn tidligere

 15. Over halvparten av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere - SSB

  Over halvparten av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere Publisert: 23. april 2021 I 2019 ble 56 prosent av den økonomiske sosialhjelpen utbetalt til innvandrere. Samtidig utgjorde innvandrere