Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 891 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Boforhold, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger boforhold for personer og husholdninger. Den omfatter eierstatus, bomiljø, boligstørrelse, boligtype og -standard og boligøkonomi. Tallene er basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC.

   Statistikk
  • Arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   Aslak Hetland E-post: aslak.hetland@ssb.no tlf.: 40 90 23 76 Tor Morten Normann E-post: tor.morten.normann@ssb.no tlf.: 97 53 26 39

   Statistikk
  • Forprosjekt om indikatorer for menneskerettigheter

   Innspill fra SSBs arbeidsgruppe

   Publisert:

   innenfor ulike tema som dekker kriminalitet og straff finnes det en stor bredde av statistikk som kan benyttes, men vi peker også på

   Publikasjon
  • Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Deltakelse og sosial støtte for personer 16 år og over (prosent)Publisert 13. november 2017 2014 2017 1Fra og med 2014 er det presisert at meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter

   Statistikk
  • Dårligere livskvalitet blant arbeidsledige og uføre

   Publisert:

   Dårligere livskvalitet blant arbeidsledige og uføre Publisert: 7. oktober 2020 Pensjonister og yrkesaktive er mest fornøyd med egen livskvalitet, mens arbeidsledige og uføre kommer dårligst ut i en he

   Artikkel
  • Livskvalitetsundersøkelsen 2020

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   Notater 2020/31 Dokumentasjonsnotat Livskvalitetsundersøkelsen 2020 Publisert: 7. oktober 2020 Denne rapporten beskriver gjennomføringen av Livskvalitetsundersøkelsen 2020. Våren 2020 gjennomførte Sta

   Publikasjon
  • Livskvalitet i Norge 2020

   Publisert:

   Sammendrag

   Rapporter 2020/35 Livskvalitet i Norge 2020 Publisert: 7. oktober 2020 Endret: 23. oktober 2020 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkn

   Om publikasjonen

   Rapporter 2020/35 Livskvalitet i Norge 2020 Publisert: 7. oktober 2020 Endret: 23. oktober 2020 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkn

   Publikasjon
  • Flere og mer tidkrevende familievernsaker

   Publisert:

   Flere og mer tidkrevende familievernsaker Publisert: 25. september 2020 Familievernet arbeidet med mer enn 39 800 saker i 2019. Dette er en økning på 15 prosent over den siste femårsperioden. Sakene e

   Artikkel
  • Fengslinger

   30 prosent sonet fengselsstraffen med fotlenke

   Publisert:

   Statistikken viser innsatte i fengsel: varetekt, dom, forvaring og lovbrudd de er fengslet for. Stadig flere. De resterende 25 prosent satt i varetekt. Fengslinger gis for ulike lovbrudd Det var fire forskjellige lovbruddsgrupper som

   Statistikk
  • Innvandrere og kriminalitet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/2 Innvandrere og kriminalitet Publisert: 1. juni 1995 For hver 1 000 innvandrer i Norge ble 24 siktet for ett eller flere lovbrudd i 1993 Åpne og les artikkelen i PDF (1.8 MB) For hver 1 000 innvandrer i Norge ble 24 siktet for ett eller flere lovbrudd i 1993

   Artikkel
  • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid Publisert: 8. september 2020 Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjon

   Artikkel
  • Report from the Norwegian SILC web pilot 2019

   Publisert:

   Notater 2020/29 Report from the Norwegian SILC web pilot 2019 Publisert: 8. september 2020 This report describes results from the SILC web pilot conducted by Statistics Norway in June 2019. The aim of

   Publikasjon
  • System for persondata

   Dokumentasjon fra og med årgang 2008

   Publisert:

   Notater 2020/28 Dokumentasjon fra og med årgang 2008 System for persondata Publisert: 3. september 2020 I dette notatet dokumenteres siste versjon av System for persondata (SFP) som foreligger for årg

   Publikasjon
  • Kriminalitet og rettsvesen

   Publisert:

   Statistiske analyser 048 Kriminalitet og rettsvesen Publisert: 3. desember 2001 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen I den nye publikasjonen "Kriminalitet og rettsvesen" får du

   Publikasjon
  • Kriminalitet og rettsvesen

   Publisert:

   Statistiske analyser 021 Kriminalitet og rettsvesen Publisert: 15. juli 1997 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Publikasjonen er en ajourført utgave av " Kriminalitet og rettsvesen" som kom i 1988 og 1992

   Publikasjon