Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 483 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fra overgrep til straff

   Statistikk om familievold og lovbrudd mot barn i straffesakskjeden 2010-2017

   Publisert:

   Rapporter 2020/22 Statistikk om familievold og lovbrudd mot barn i straffesakskjeden 2010-2017 Fra overgrep til straff Publisert: 2 definert to nye lovbruddstyper, familievold lovbrudd og lovbrudd mot barn under 16 år. Vi beskriver de anmeldte lovbruddene i 2010, og hvordan politiet og

   Publikasjon
  • Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

   Publisert:

   Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere Publisert: 3. juli 2020 Fra 2018 til 2019 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere. Trenden med at det blir færre yngre og flere eldre som mottar sosialhjelp fo

   Artikkel
  • Færre fekk tiltak frå barnevernet

   Publisert:

   Færre fekk tiltak frå barnevernet Publisert: 2. juli 2020 54 600 barn og unge fekk tiltak frå barnevernet i 2019. Det er vel 1 000 færre enn året før. Størst prosentvis nedgang var det blant innvandra

   Artikkel
  • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre - Forekomsten av gruppekriminalitet blant alle personer, lovbruddog siktelser (dvs. deltakelser) i datamaterialet. Innvandrere og resten av befolkningen. Antall og prosent

   Publisert:

   Forekomsten av gruppekriminalitet blant alle personer, lovbrudd og siktelser (dvs. deltakelser) i datamaterialet. Innvandrere og resten av befolkningen. Antall og prosent Personer Lovbrudd Siktelser Innvandrere Total N 82 182 257 657 265 519 Gruppekriminalitet N 10 770 16 153 24 015 Andel gruppekriminalitet 13,1 %** 6,3 %** 9,0

   Artikkel
  • Færre oppklarte lovbrudd i reformåret 2017

   Publisert:

   1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, men Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse kan ikke videreføres. NyFærre oppklarte lovbrudd i reformåret 2017 Publisert: 26. oktober 2018 Politi og

   Artikkel
  • Historisk få lovbrudd anmeldt i 2017

   Publisert:

   Lovbruddsgruppe, mens Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse ikke videreføres. Ny inndeling av lovbrudd er gjort tilgjengelig for årganger tilbake til 2003 iHistorisk få lovbrudd anmeldt i 2017 Publisert: 21. mars 2018 Endret: 21. mars 2018 Kl. 10:50 Politiet og påtalemyndigheten registrerte 318 600 lovbrudd i fjor

   Artikkel
  • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre - Egenskapene til samarbeidspartnerne/de medsiktede til personenei utvalget. Innvandrere (totalt og etter alder ved innvandring) og resten av befolkningen. Prosent og gjennomsnitt

   Publisert:

   begått kriminalitet sammen med en annen person med innvandringskategori B, eller at en person i det vi kaller «resten av befolkningen» (innvandringskategori A, C, E, F eller G) er siktet for å ha begått kriminalitet sammen med en annen person i

   Artikkel
  • Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

   Publisert:

   Statistikken viser levekår for personer som bruker tekniske hjelpemidler på varig basis, eller som har fått tildelt uføretrygd, grunnstønad eller hjelpestønad. Dette er offentlige ytelser som i stor grad mottas av personer med varig funksjonsnedsettelse.

   Statistikk
  • Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger sosial kontakt med familie, venner og naboer for ulike grupper i befolkningen. Både hyppighet i kontakt og kvaliteten på sosiale relasjoner dekkes i statistikken.

   Statistikk
  • Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Arbeidsmiljø blant sysselsatte 18-66 år. ProsentPublisert 29. juni 2020 2000 2009 2019 Tallene for 2009 for "Jobbkrav, rollekonflikt og forventning i jobben" ble oppdatert 29. juni 2020 kl. 12.10. T

   Statistikk
  • Helseforhold, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Helse og levevaner per 2019 og endring fra 2008 til 2019. Menn og kvinner. Prosent og prosentpoengPublisert 25. juni 2020 Begge kjønn Menn Kvinner 2019 Endring fra 2008 (prosentpoeng) 2019 Endri

   Statistikk
  • Nesten alle straffereaksjoner er en bot

   Publisert:

   avgjørelser er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid på opptil 2 år. I tillegg kan særvilkår fastsettes, slik som erstatningskrav økning fra det allerede rekordhøye antallet på 31 dommer i 2017. Fortsatt nedgang for mange typer lovbrudd Endringene over tid i antall reaksjoner og hvilken straff som ilegges må

   Artikkel
  • Flere personer utsatt for bedrageri

   Publisert:

   grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, mens Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse ikke videreføres. Ny inndeling av lovbrudd er gjort 19 prosent i personofre for bedrageri bidrar til en samlet økning i ofre for lovbrudd

   Artikkel
  • Mindre fengsling i 2017

   Publisert:

   færre sonet en dom for vold og mishandling kan både ses i sammenheng med oppklaringsprosenten og mengden ferdig etterforskede lovbrudd i 2017, og nedgangen i antall dommer for slike lovbrudd vi ser det året. Figur 2 år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Annet lovbrudd (inkl. Eiendomsskade) 70 63 76 65 73 74 Trafikkovertredelse 394 372 405 385 459 455 Ordens- og

   Artikkel
  • Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger fattigdomsproblemer for ulike grupper i befolkningen. Statistikken dekker økonomisk romslighet og betalingsproblemer, samt tilgang på materielle og sosiale goder. Tallene er basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC.

   Statistikk