Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 483 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

   En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

   Publisert:

   Rapporter 2017/36 En analyse av registerdata for perioden 1992-2015 Kriminalitet blant innvandrere og. Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Nye tall for siktelser og innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   når det gjelder type lovbrudd og personenes landbakgrunn. Tabellene viser også når det gjelder type lovbrudd og personenes landbakgrunn. Tabellene viser også

   Artikkel
  • De nye kriminalstatistikkene

   Publisert:

   Ny standard for klassifisering av lovbrudd De nye kriminalstatistikkene Publisert statistikkområdet Kriminalitet og rettsvesen, og utgitt etter noenlunde samme mal i Norges offisielle kriminalstatistikk

   Artikkel
  • Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   når det gjelder utbredelsen av registrert kriminalitet. Mange av de hovedtrekkene vi kjenner fra kriminalstatistikken generelt gjelder også for innvandrere. Disse andelene varierer imidlertid mye etter hva slags type lovbrudd man ser på. Tabell 1. Siktede personer, etter befolkningsstatus

   Artikkel
  • Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

   Publisert:

   . Kriminalitet kan defineres og måles på flere ulike måter, og hvilken kriminalstatistikk som legges til grunn for en analyse er av betydning blant annet for hvor alvorlige lovbrudd og reaksjoner som inkluderes» personer i SSBs statistikk over Etterforskede lovbrudd, og er hentet fra SSB-rapportene Kriminalitet blant innvandrere og

   Artikkel
  • Rekordmange i fengsel i 2016

   Publisert:

   økning av kvinner i fengselsanstaltene. Noen trekk ved utviklingen må da ses i lys av utviklingen i statistikkene over de som blir tatt og straffet for de ulike typene av lovbrudd. Figur 3 Flere som soner for mer alvorlige lovbrudd Det var ikke bare økningen i gjennomføringen av de korteste dommene som gjorde at omfanget av soning i fengsel økte

   Artikkel
  • Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger deltakelse i frilufts- og treningsaktiviteter. I delen om friluft kartlegges aktiviteter hvor man oppholder seg i friluft, som turer på fjellet og fiske. I delen om trening kartlegges fysisk aktivitet, som jogging, lagidrett og yoga. Tallene er basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC.

   Statistikk
  • Nedgang i lovbrudd uten ofre

   Publisert:

   Nedgang i lovbrudd uten ofre Publisert: 24. juni 2020 Politiet og påtalemyndigheten registrerte til sammen 310 000 lovbrudd i løpet av 2019, som er 2,5 prosent færre enn året før. Nedgangen henger særlig sammen med et ytterligere fall i antall narkotikaovertredelser og andre lovbrudd uten registrerte ofre. Politiet og

   Artikkel
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Sammendrag

   . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Om publikasjonen

   . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre

   Publisert:

   . Denne typen kriminalitet henger sammen med et større antall begåtte lovbrudd i begge befolkningsgrupper. Forfatter. Denne typen kriminalitet henger sammen med et større antall begåtte lovbrudd i begge befolkningsgrupper. Forfatter

   Artikkel
  • Familievern

   Publisert:

   Statistikken dekker familievernets oppgaver, som er klinisk virksomhet og saksbehandling, samt forebyggende virksomhet og mekling ved separasjon/skilsmisse. Statistikken gir tall for klient- og meklingssaker i familievernet, samt grupper, årsverk og utadrettet virksomhet.

   Statistikk
  • Flest til ordinært arbeid etter endt kvalifiseringsprogram

   Publisert:

   Flest til ordinært arbeid etter endt kvalifiseringsprogram Publisert: 13. august 2020 Flere enn 2 av 5 av dem som fullførte kvalifiseringsprogrammet i 2019, gikk over i ordinært heltids- eller deltids

   Artikkel
  • Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger omfanget av ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede i befolkningen. Statistikken dekker omsorgsarbeid både i og utenfor egen husholdning, omfang og type omsorg.

   Statistikk
  • Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andre - Sammenhengen mellom gruppekriminalitet og antall lovbrudd. Estimaterfra lineære regresjonsmodeller uten kontrollvariabler. Innvandrere (totalt og etter alder ved innvandring) og resten av befolkningen- SSB

   Publisert:

   Sammenhengen mellom gruppekriminalitet og antall lovbrudd. Estimater fra lineære regresjonsmodeller uten kontrollvariabler. Innvandrere (totalt og etter alder ved innvandring) og resten av befolkningen Antall lovbrudd

   Artikkel
  • Færre i fengsel også i 2018

   Publisert:

   en gjennomsnittsdag. Dette har sammenheng med at det i flere år har vært en nedgang i både antallet ferdig etterforskede lovbrudd og i antallet dommer bøtesonere ikke kan fordeles på lovbrudd. Figur 2. Innsatte per 1. januar, etter type fengsling

   Artikkel