Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 931 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Forprosjekt om indikatorer for menneskerettigheter

   Innspill fra SSBs arbeidsgruppe

   Publisert:

   innenfor ulike tema som dekker kriminalitet og straff finnes det en stor bredde av statistikk som kan benyttes, men vi peker også på

   Publikasjon
  • Livskvalitet i Norge 2020

   Publisert:

   Rapporter 2020/35 Livskvalitet i Norge 2020 Publisert: 7. oktober 2020 Endret: 23. oktober 2020 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkn

   Publikasjon
  • Dårligere livskvalitet blant arbeidsledige og uføre

   Publisert:

   Dårligere livskvalitet blant arbeidsledige og uføre Publisert: 7. oktober 2020 Pensjonister og yrkesaktive er mest fornøyd med egen livskvalitet, mens arbeidsledige og uføre kommer dårligst ut i en he

   Artikkel
  • Livskvalitetsundersøkelsen 2020

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   Notater 2020/31 Dokumentasjonsnotat Livskvalitetsundersøkelsen 2020 Publisert: 7. oktober 2020 Denne rapporten beskriver gjennomføringen av Livskvalitetsundersøkelsen 2020. Våren 2020 gjennomførte Sta

   Publikasjon
  • Flere og mer tidkrevende familievernsaker

   Publisert:

   Flere og mer tidkrevende familievernsaker Publisert: 25. september 2020 Familievernet arbeidet med mer enn 39 800 saker i 2019. Dette er en økning på 15 prosent over den siste femårsperioden. Sakene e

   Artikkel
  • Familievern

   Publisert:

   Nye saker i familievernet etter kjønn, region og gjennomsnittlig ventetid (dager), samt gjennomsnittlig varighet på avsluttede saker (dager).Publisert 25. september 2020 2019 Nye saker Begge kjønn 3

   Statistikk
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Report from the Norwegian SILC web pilot 2019

   Publisert:

   Notater 2020/29 Report from the Norwegian SILC web pilot 2019 Publisert: 8. september 2020 This report describes results from the SILC web pilot conducted by Statistics Norway in June 2019. The aim of

   Publikasjon
  • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid Publisert: 8. september 2020 Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjon

   Artikkel
  • Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Ulønnet omsorgsarbeid blant personer 16 år og over. ProsentPublisert 8. september 2020 2019 2015 - 2019 Andel personer Endring i prosentpoeng Tilhører husholdning med pleie- eller tilsynstrengende (

   Statistikk
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger. For personer i arbeidsstyrken vises sysselsetting kombinert med utdanning eller mottak av offentlige ytelser. Personer utenfor arbeidsstyrken fordeles på statuser som beskriver hvor langt unna sysselsetting de er og hvilke offentlige ytelser de mottar. Statistikken omfatter alle bosatte i alderen 15 år eller eldre.

   Statistikk
  • System for persondata

   Dokumentasjon fra og med årgang 2008

   Publisert:

   Notater 2020/28 Dokumentasjon fra og med årgang 2008 System for persondata Publisert: 3. september 2020 I dette notatet dokumenteres siste versjon av System for persondata (SFP) som foreligger for årg

   Publikasjon
  • Økonomi, helse og livskvalitet

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

   Publisert:

   Rapporter 2020/29 En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 Økonomi, helse og livskvalitet Publisert: 24. august 2020 Denne rapporten, basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, viser at det

   Publikasjon
  • Flest til ordinært arbeid etter endt kvalifiseringsprogram

   Publisert:

   Flest til ordinært arbeid etter endt kvalifiseringsprogram Publisert: 13. august 2020 Flere enn 2 av 5 av dem som fullførte kvalifiseringsprogrammet i 2019, gikk over i ordinært heltids- eller deltids

   Artikkel
  • 4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre

   Publisert:

   4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre Publisert: 21. juli 2020 36 prosent av de mellom 18 og 66 år som i 2019 fikk tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene, var uføre. Flere k

   Artikkel