Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 929 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Kraftig økning i narkoforbrytelser

   Publisert:

   første gang spesifisert i kriminalstatistikken. 201 slike forbrytelser ble etterforsket dette året gjøre at tallene i kriminalstatistikken øker eller minker, uten at det avspeiler en reell endring i kriminaliteten

   Artikkel
  • Eldre i Norge

   Publisert:

   Statistiske analyser 032 Eldre i Norge Publisert: 15. september 1999 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Seks av ti eldre mener å ha god helse Selv om s

   Publikasjon
  • Det var det året det snudde så brått

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/4 Sosiale indikatorer 1980-1999 Det var det året det snudde så brått Publisert: 1. oktober 1999 Snart kan vi begynne å oppsummere hele 1990-tallet. Ett år ser ut til å peke seg u

   Artikkel
  • Fellesskapsverdiene står sterkere enn anntatt

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/4 Fellesskapsverdiene står sterkere enn anntatt Publisert: 1. oktober 1999 Oppslutningen om de nære fellesskapene synes fortsatt høy i den norske befolkningen, og omsorgen for an

   Artikkel
  • Hvorfor blir vi ikke lykkeligere?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/4 Hvorfor blir vi ikke lykkeligere? Publisert: 1. oktober 1999 Gjennom de siste 15 årene er nordmenn flest blitt rikere, uten at de sier at de har blitt lykkeligere. Man blir ikk

   Artikkel
  • Hva synes nordmenn de behøver for å få det bedre?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/4 Det gode liv Hva synes nordmenn de behøver for å få det bedre? Publisert: 1. oktober 1999 Mer fritid, bedre økonomi og bedre helse er det nordmenn flest ønsker seg for å få et

   Artikkel
  • Den første levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   . Økende vold er en forestilling som knyttes til samfunnsutviklingen. Kriminalstatistikken viser en sterk økning i voldskriminalitet. Også levekårsundersøkelsene viser en økning i andelen som er utsatt for vold, men vesentlig svakere enn kriminalstatistikken. Andelen som i løpet av ett

   Artikkel
  • Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999

   Kommentert tabellrapport

   Publisert:

   Rapporter 1999/27 Kommentert tabellrapport Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999 Publisert: 1. november 1999 Det finnes en nyere versjon av denne publika

   Publikasjon
  • Stadig færre 60-åringer jobber

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/5 Stadig færre 60-åringer jobber Publisert: 1. november 1999 Menn mellom 60 og 66 år er stadig sjeldnere å se i arbeidslivet, mens utviklingen for kvinner er motsatt. Et nytt og

   Artikkel
  • "Alle" vil ha kontantstøtte

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/5 "Alle" vil ha kontantstøtte Publisert: 1. november 1999 Men det er langt vanskeligere å se at kontantstøtten har gitt foreldrene vesentlig mer tid med barna. På den andre siden

   Artikkel
  • Pensjonsordninger utenom Folketrygden

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 8/1999 Pensjonsordninger utenom Folketrygden Publisert: 4. november 1999 Denne artikkelen tar sikte på å gi en oversikt over omfang, regler og statistikk for private og kommunale

   Artikkel
  • Solide husholdninger sikrer framtida

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/6 Solide husholdninger sikrer framtida Publisert: 1. desember 1999 Husholdningene har nå plassert over 1 000 milliarder kroner i bankinnskudd, verdipapirer, forsikring og andre f

   Artikkel
  • Indeks for levekårsproblemer - hva kan den si oss?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/6 Indeks for levekårsproblemer - hva kan den si oss? Publisert: 1. desember 1999 5S13s indeks for levekårsproblemer viser store forskjeller mellom kommuner og bydeler i utbredels

   Artikkel
  • Studenters inntekt og økonomiske levekår

   Publisert:

   Rapporter 1999/35 Studenters inntekt og økonomiske levekår Publisert: 20. desember 1999 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen er kun t

   Publikasjon
  • FD-trygd

   Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp 1992-1997

   Publisert:

   Notater 2000/05 Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp 1992-1997 FD-trygd Publisert: 3. februar 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Doku

   Publikasjon