Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 928 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Levekår blant ikke-vestlige innvandrere i Norge

   Publisert:

   Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår ISBN (trykt) 82-537-4582-6 ISSN 1892-7513 Antall sider 81 Målform

   Publikasjon
  • Mange vil bruke kontantstøtte, men ofte i mangel på noe bedre

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/5 Mange vil bruke kontantstøtte, men ofte i mangel på noe bedre Publisert: 2. november 1998 Blant dem som er målgruppene for kontantstøtten, vil mer enn halvparten benytte seg av

   Artikkel
  • Barnehager og kontantstøtte i et fordelingsperspektiv

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/5 Barnehager og kontantstøtte i et fordelingsperspektiv Publisert: 2. november 1998 Subsidiene til barnehager har i størst grad kommet foreldre med høyere inntekter til gode. Økt

   Artikkel
  • Undersøkelsen om bruk av kontantstøtte

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/5 Undersøkelsen om bruk av kontantstøtte Publisert: 2. november 1998 Men det er langt vanskeligere å se at kontantstøtten har gitt foreldrene vesentlig mer tid med barna. På den

   Artikkel
  • Utenlandsadopterte barn sjelden i barnevernet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/6 Utenlandsadopterte barn sjelden i barnevernet Publisert: 1. desember 1998 For en tid tilbake hadde vi en mediedebatt som skapte et inntrykk av at utenlandsadopterte barn var ov

   Artikkel
  • Levekår i landbruket

   En studie av landbruksbefolkningens levekår

   Publisert:

   Rapporter 1998/25 En studie av landbruksbefolkningens levekår Levekår i landbruket Publisert: 5. januar 1999 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Levekår i lan

   Publikasjon
  • Levekår i et fylke i vekst

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/1 Levekår i et fylke i vekst Publisert: 1. mars 1999 Hvert år siden begynnelsen av 1950-årene har det vært flere som har flyttet til enn fra Akershus. Det kan man skjønne: Arbeid

   Artikkel
  • Miljøet formet vergerådsbarna

   Publisert:

   . Behandlingsoptimismen var stor, man mente at de alvorlige samfunnsproblemene kriminalitet og sosial

   Artikkel
  • Bruken av varetekt øker igjen

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/2 Bruken av varetekt øker igjen Publisert: 3. mai 1999 Samtidig som andre fangetall går ned, øker bruken av varetekt, både i absolutte og relative tall. Utviklingen reiser nye sp

   Artikkel
  • Generasjonsforskjeller i levekår

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/2 Generasjonsforskjeller i levekår Publisert: 3. mai 1999 Fremdeles er det stort sett slik at barna blir rikere enn sine foreldre, som igjen ble rikere enn sine foreldre. Men de

   Artikkel
  • Økningen i minstepensjonen

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 4/1999 Er pensjonistenes inntekter blitt jevnere fordelt? Økningen i minstepensjonen Publisert: 15. mai 1999 Fra og med 1. mai 1998 ble minstepensjonen hevet med 12 000 kroner per

   Artikkel
  • Innvandrerbarn i barnevernet

   Publisert:

   Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Barne- og familievern ISBN (trykt) 82-537-4680-6 ISSN 1892-7513 Antall sider 29 Målform

   Publikasjon
  • Innvandrere blir oftere pågrepet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/3 Innvandrere blir oftere pågrepet Publisert: 15. juni 1999 Neer 1 600 utenlandske statsborgere som ble pågrepet i 1998, var uten fast bopel i Norge. Siden vi ikke vet hvor mange

   Artikkel
  • Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/3 Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre? Publisert: 15. juni 1999 Statistikk over antatte gjerningsmenn for 1998 viser at

   Artikkel
  • Øker sedelighetskriminaliteten?

   Publisert:

   årene har avsluttet etterforskningen av rundt 3 000-4 000 saker årlig av samme type. Bare i løpet av de siste ti årene har antallet etterforskede lovbrudd blitt mer enn doblet årene har avsluttet etterforskningen av rundt 3 000-4 000 saker årlig av samme type. Bare i løpet av de siste ti årene har antallet etterforskede lovbrudd blitt mer enn doblet

   Artikkel