Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 938 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • FD-trygd

   Dokumentasjonsrapport : stønader til enslig forsørger : 1992-1999

   Publisert:

   Notater 2001/07 Dokumentasjonsrapport : stønader til enslig forsørger : 1992-1999 FD-trygd Publisert: 1. februar 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-t

   Publikasjon
  • Market work, child care and the division of household labour

   Adaptations of Norwegian mothers before and after the cash-for-care reform

   Publisert:

   Rapporter 2001/3 Market work, child care and the division of household labour Adaptations of Norwegian mothers before and after the cash-for-care reform Publisert: 2. februar 2001 Denne publikasjonen

   Publikasjon
  • FD-trygd: dokumentasjonsrapport

   Pensjoner, grunn- og hjelpestønader, 1992-1998

   Publisert:

   Notater 2001/10 Pensjoner, grunn- og hjelpestønader, 1992-1998 FD-trygd: dokumentasjonsrapport Publisert: 13. februar 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel

   Publikasjon
  • Kontantstøtten

   Effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling

   Publisert:

   Rapporter 2001/05 Effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling Kontantstøtten Publisert: 16. februar 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kontantstøtten

   Publikasjon
  • FD-trygd

   Dokumentasjonsrapport : attføringspenger, 1992-1998

   Publisert:

   Notater 2001/13 Dokumentasjonsrapport : attføringspenger, 1992-1998 FD-trygd Publisert: 5. mars 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokumentasj

   Publikasjon
  • Innvandrerbarn i barnevernet - oftere hjelp, men færre under omsorg

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2001/2 Innvandrerbarn i barnevernet - oftere hjelp, men færre under omsorg Publisert: 2. mai 2001 Det iverksettes oftere barnevernstiltak overfor innvandrerbarn enn til "norske" barn.

   Artikkel
  • FD-trygd

   Dokumentasjonsrapport : sysselsetting 1992-1997

   Publisert:

   Notater 2001/33 Dokumentasjonsrapport : sysselsetting 1992-1997 FD-trygd Publisert: 16. mai 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokumentasjonsr

   Publikasjon
  • Samordnet levekårsundersøkelse 2000 - tverrsnittsundersøkelsen

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2001/34 Dokumentasjonsrapport Samordnet levekårsundersøkelse 2000 - tverrsnittsundersøkelsen Publisert: 16. mai 2001 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publi

   Publikasjon
  • Har Norge råd til folketrygden? : Norges trygdepolitiske utfordring i et europeisk perspektiv

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 3/2001 Har Norge råd til folketrygden? : Norges trygdepolitiske utfordring i et europeisk perspektiv Publisert: 15. juni 2001 Artikkelen gjengir beregninger som viser at pensjonsb

   Artikkel
  • Otium og negotium på 78 grader nord

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2001/3 Otium og negotium på 78 grader nord Publisert: 19. juni 2001 Gjennom en levekårsundersøkelse har vi målt Svalbardbefolkningens holdninger til innføring av lokalt selvstyre i Lo

   Artikkel
  • Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2001/3 Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000 Publisert: 19. juni 2001 Kriminalitetens regionale. Det blir registrert mer kriminalitet i de store byene enn ellers i landet. Oslo var i 2000 gjerningsstedet for i underkant av ett av fire anmeldte lovbrudd, selv om bare

   Artikkel
  • Kriminalitetskontroll som industri

   Publisert:

   synsmåten samsvarer med et syn på lovbrudd som naturgitte fenomen. Samfunn med høye fangetall sees som samfunn med høy kriminalitet, mens de med lave fangetall sees som fredelige pletter. Økning i fangetall tas som tegn på

   Artikkel
  • Seksualforbrytelser - skjebner i rettsystemet

   Publisert:

   undersøkelser, eller kriminalstatistikken fra SSB, som har tatt utgangspunkt i alle landets anmeldte forbrytelser et bestemt etterforskede lovbrudd, og er derfor ikke å finne i denne kriminalstatistikken utgitt av SSB (www.ssb.no/03/05/lovbrudde). 9 prosent av alle anmeldte grove

   Artikkel
  • FD-trygd

   Dokumentasjonsrapport : attføringspenger, 1992-1999

   Publisert:

   Notater 2001/38 Dokumentasjonsrapport : attføringspenger, 1992-1999 FD-trygd Publisert: 28. juni 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-trygd. Dokumentas

   Publikasjon
  • Boligkonsum og husholdningsstruktur

   Livsfase- og generasjonsendringer i perioden 1973-1997

   Publisert:

   Rapporter 2001/24 Livsfase- og generasjonsendringer i perioden 1973-1997 Boligkonsum og husholdningsstruktur Publisert: 3. juli 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjo

   Publikasjon