Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 913 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hvem snubler i starten?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/3 Ungdoms levekår Hvem snubler i starten? Publisert: 15. juni 1990 Dagens unge venter ofte lenge med å stifte egen familie og få seg fulle lønnsinntekter. Men det betyr ikke at h

   Artikkel
  • Offentlige stønader til husholdninger

   En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 080 En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse Offentlige stønader til husholdninger Publisert: 7. oktober 1992 Dette arbeidet presenterer en analyse av faktorer bak e

   Publikasjon
  • Sosialt utsyn 1993

   Publisert:

   Statistiske analyser 001 Sosialt utsyn 1993 Publisert: 15. juli 1993 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Sosialt utsyn tar sikte på å gi et mest mulig o

   Publikasjon
  • Når gjerningsmannen er en kvinne

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/1 Når gjerningsmannen er en kvinne Publisert: 1. mars 1994 Hver tiende person som ble siktet for en forbrytelse i 1992 var kvinne. Kvinner gjør seg oftest skyldig i tyven, narkotikakriminalitet og bedrageri. Det er simpelt tyveri som er kvinnenes tyveriform, mens menn oftest begår grovt tyveri. Forbrytelser

   Artikkel
  • EU - et mylder av velferdsordninger

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/3 EU - et mylder av velferdsordninger Publisert: 3. oktober 1994 Det fins ingen spesifikk EU-velferdsstat. Trygde- og velferdsordningene i EU-landene er som i resten av Europa be

   Artikkel
  • Fanger og fengslinger gjennom 20 år

   Publisert:

   begått alvorligere lovbrudd og de sitter oftere lenger i fengsel. En av fire fanger sitter for narkotika. Forfatter begått alvorligere lovbrudd og de sitter oftere lenger i fengsel. En av fire fanger sitter for narkotika. Forfatter

   Artikkel
  • Hva skjer med velferdsutviklingen?

   Publisert:

   : Veksten i kriminalitet og selvmordstilfeller har blitt moderert, folk har fått høyere disponibel inntekt og arbeidsledigheten vokser ikke så mye som før: Veksten i kriminalitet og selvmordstilfeller har blitt moderert, folk har fått høyere disponibel inntekt og arbeidsledigheten vokser ikke så mye som før

   Artikkel
  • Levekår i by og land

   Publisert:

   landsbygda enn i byene. Spesielt gjelder dette miljøforhold, bostandard og kriminalitet. Spesielt gjelder dette miljøforhold, bostandard og kriminalitet. På den annen side er tilbudet av kulturaktiviteter og mange andre tjenester bedre i byene, og arbeidsmarkedet er mer allsidig. De største

   Artikkel
  • Pensjoner utenfor folketrygden stadig viktigere

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/1 Pensjoner utenfor folketrygden stadig viktigere Publisert: 1. mars 1995 Folketrygden er fortsatt ryggraden i det norske pensjonssystemet og pensjonsutbetalingene derfra er i st

   Artikkel
  • Innvandrere og kriminalitet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/2 Innvandrere og kriminalitet Publisert: 1. juni 1995 For hver 1 000 innvandrer i Norge ble 24 siktet for ett eller flere lovbrudd i 1993 Åpne og les artikkelen i PDF (1.8 MB) For hver 1 000 innvandrer i Norge ble 24 siktet for ett eller flere lovbrudd i 1993

   Artikkel
  • Sosialhjelpsbruk blant innvandrere

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/3 Sosialhjelpsbruk blant innvandrere Publisert: 2. oktober 1995 13 prosent av innvandrerne som kom til Norge før 1989 mottok sosialhjelp i 1993, mot 5 prosent av den samlede befo

   Artikkel
  • Enslige forsørgere - trygd, arbeid eller begge deler?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/4 Enslige forsørgere - trygd, arbeid eller begge deler? Publisert: 1. desember 1995 I løpet av livet går mange gjennom en fase som enslig forsørger. For de fleste varer eneforsør

   Artikkel
  • Velferdsutviklingen de siste 15 år

   Publisert:

   -årenes negative utvikling på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet. 1980-årenes negative utvikling på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet

   Artikkel
  • Kulturell livskraft

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/4E Kulturell livskraft Publisert: 1. desember 1995 Innbyggere i lokalsamfunn takler uttynning og avfolkning forskjellig. Denne evnen kalles her kulturell livskraft, og fenomenet

   Artikkel
  • Sakker ungdommen akterut?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1996/1 Sakker ungdommen akterut? Publisert: 1. mars 1996 Mye tyder på at unge marginaliseres på arbeidsmarkedet. Vedvarende høy arbeidsledighet har gjort at ungdom har måttet bære stø

   Artikkel