Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 41 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Offentlige stønader til husholdninger

   En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 080 En økonometrisk undersøkelse og modellanalyse Offentlige stønader til husholdninger Publisert: 7. oktober 1992 Dette arbeidet presenterer en analyse av faktorer bak e

   Publikasjon
  • EU - et mylder av velferdsordninger

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/3 EU - et mylder av velferdsordninger Publisert: 3. oktober 1994 Det fins ingen spesifikk EU-velferdsstat. Trygde- og velferdsordningene i EU-landene er som i resten av Europa be

   Artikkel
  • Pensjonsordninger utenom Folketrygden

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 8/1999 Pensjonsordninger utenom Folketrygden Publisert: 4. november 1999 Denne artikkelen tar sikte på å gi en oversikt over omfang, regler og statistikk for private og kommunale

   Artikkel
  • Har Norge råd til folketrygden? : Norges trygdepolitiske utfordring i et europeisk perspektiv

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 3/2001 Har Norge råd til folketrygden? : Norges trygdepolitiske utfordring i et europeisk perspektiv Publisert: 15. juni 2001 Artikkelen gjengir beregninger som viser at pensjonsb

   Artikkel
  • Hva koster tidligere pensjonering for samfunnet?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2002 Hva koster tidligere pensjonering for samfunnet? Publisert: 15. april 2002 Den samfunnsøkonomiske kostnaden kan være stor når en person velger å ta fri fremfor å arbeide, o

   Artikkel
  • Pensjonskommisjonen bør ta usikkerhet i befolkningsutviklingen alvorlig

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2003 Pensjonskommisjonen bør ta usikkerhet i befolkningsutviklingen alvorlig Publisert: 14. april 2003 Pensjonskommisjonens utredning av et nytt pensjonssystem har naturlig nok

   Artikkel
  • Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 4/2003 Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet Publisert: 11. september 2003 Eldrebølgen vil, med videreføring av dagens velferdsordninger, kreve betydelig skat

   Artikkel
  • Utforming av pensjonssystemet, framtidas pensjonsutgifter og fordelingseffekter

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 5/2004 Utforming av pensjonssystemet, framtidas pensjonsutgifter og fordelingseffekter Publisert: 22. november 2004 De offentlige pensjonsutgiftene ventes å øke forholdsvis krafti

   Artikkel
  • Betydningen av delingstallet

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 5/2004 Betydningen av delingstallet Publisert: 22. november 2004 I et offentlig pensjonssystem vil en økende og usikker utvikling i levealder være en stor utfordring for den framt

   Artikkel
  • Makroøkonomiske virkninger av modernisert folketrygd

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 5/2004 Makroøkonomiske virkninger av modernisert folketrygd Publisert: 22. november 2004 Videreføring av dagens velferdsordninger vil på grunn av eldrebølgen kreve betydelig skatt

   Artikkel
  • Fra ressursinnsats til velferdsvirkninger

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2005 Fra ressursinnsats til velferdsvirkninger Publisert: 20. april 2005 Artikkelen og rapporten den bygger på,1 har som mål å svare på hvor mye ressurser allokeres over statsbu

   Artikkel
  • Nytt pensjonssystem - viktige avveininger i utformingen

   Publisert:

   Valgaktuelt 2005 Nytt pensjonssystem - viktige avveininger i utformingen Publisert: 22. august 2005 Et flertall på Stortinget har gitt viktige føringer for utformingen av et framtidig pensjonssystem.

   Artikkel
  • Pensjonsreformen

   Virkninger på statsfinanser, effektivitet og fordeling

   Publisert:

   Rapporter 2007/11 Virkninger på statsfinanser, effektivitet og fordeling Pensjonsreformen Publisert: 1. februar 2007 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Pensj

   Publikasjon
  • Flere ulikheter enn du tror

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/1 Nordisk sosialstatistikk i 60 år Flere ulikheter enn du tror Publisert: 15. februar 2007 Mye er likt i den nordiske sosialpolitikken, men ikke alt. I perioder har arbeidsledigh

   Artikkel
  • Sentralisering - årsaker, virkninger og politikk

   Publisert:

   kriminalitet Trygge oppvekstvilkår for barn Tette sosiale nettverk, «alle kjenner alle» Nærhet og større muligheter til å påvirke beslutninger Tilgang til et

   Artikkel