Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 25 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Pensjonsreformen

   Virkninger på statsfinanser, effektivitet og fordeling

   Publisert:

   Rapporter 2007/11 Virkninger på statsfinanser, effektivitet og fordeling Pensjonsreformen Publisert: 1. februar 2007 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Pensj

   Publikasjon
  • Pensjonsreformen : virkninger på arbeidstilbud, finansieringsbyrde og fordeling

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 6/2007 Pensjonsreformen : virkninger på arbeidstilbud, finansieringsbyrde og fordeling Publisert: 27. november 2007 Aldringen av befolkningen vil i de neste tiårene har stor betyd

   Artikkel
  • Mikrosimulering i praksis

   Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 098 Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier Mikrosimulering i praksis Publisert: 1. januar 2008 Mikrosimulering i praksis. Analyser av endringer

   Publikasjon
  • Velferdsstatens langsiktige finansieringsbehov

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 4/2008 Velferdsstatens langsiktige finansieringsbehov Publisert: 1. september 2008 Vi beregner offentlig forvaltnings finansieringsbehov frem til 2050, og belyser spesielt betydni

   Artikkel
  • Oppdaterte framskrivinger av arbeidsstyrke, pensjonsutgifter og finansieringsbyrde

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 4/2008 Oppdaterte framskrivinger av arbeidsstyrke, pensjonsutgifter og finansieringsbyrde Publisert: 1. september 2008 I forbindelse med pensjonsreformen har Statistisk sentralbyr

   Artikkel
  • Utforming av ny alderspensjon i folketrygden

   Publisert:

   Rapporter 2011/22 Utforming av ny alderspensjon i folketrygden Publisert: 20. juni 2011 Rapporten gir en oppsummering av det vedtatte opplegget for ny alderspensjon i folketrygden og presenterer oppda

   Publikasjon
  • Pensjonsreformen – økte utgifter til alderspensjon motvirkes av sterkere vekst i arbeidsstyrken

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 6/2011 Pensjonsreformen – økte utgifter til alderspensjon motvirkes av sterkere vekst i arbeidsstyrken Publisert: 7. desember 2011 De siste års konkretisering av elementer i pensj

   Artikkel
  • Pensjonsreformen – stort omfang av tidliguttak øker pensjonsutgiftene på kort sikt

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 6/2014 Pensjonsreformen – stort omfang av tidliguttak øker pensjonsutgiftene på kort sikt Publisert: 4. desember 2014 Pensjonsreformen trådte i kraft 1. januar 2011. Observasjoner

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   oppdrag fra Utenriksdepartementet Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Langsiktige utfordringer i offentlig tjenestepensjon

   Publisert:

   Rapporter 2015/22 Langsiktige utfordringer i offentlig tjenestepensjon Publisert: 11. mai 2015 Ved en videreføring av dagens pensjonsordning må offentlige ansatte født etter 1970 trolig jobbe til de e

   Publikasjon
  • Utfordringer i offentlig tjenestepensjon

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2015 Utfordringer i offentlig tjenestepensjon Publisert: 4. juni 2015 I forbindelse med pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011 ble det framforhandlet en avtale mellom parten

   Artikkel
  • Evaluering av pensjonsreformen

   Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter

   Publisert:

   Rapporter 2015/37 Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter Evaluering av pensjonsreformen Publisert: 31. august 2015 Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensj

   Publikasjon
  • Fleire meldingar til barnevernet

   Publisert:

   Fleire meldingar til barnevernet Publisert: 4. juli 2017 Barnevernet fekk 58 300 meldingar som gjaldt 52 100 barn i 2016. Dette er ein auke på 7 prosent frå året før. Samstundes la barnevernet bort fæ

   Artikkel
  • Fosterheim – mest brukte plasseringstiltak

   Publisert:

   Fosterheim – mest brukte plasseringstiltak Publisert: 5. juli 2017 På slutten av 2016 fekk 39 260 barn og unge tiltak frå barnevernet. Av desse fekk 15 865 barn og unge plasseringstiltak, tiltak som o

   Artikkel
  • Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer

   Publisert:

   Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer Publisert: 6. juli 2017 For første gang siden 2004 var det i fjor over 130 000 personer som mottok sosialhjelp i kortere eller lengre tid. Utbetalt beløp passert

   Artikkel