Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 41 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Økonomisk sosialhjelp - årlig

   Publisert:

   Statistikken tek føre seg dei som mottek økonomisk sosialhjelp, stønadssatsar for sosialhjelp, dei som deltek i kvalifiseringsprogram, andre sosiale teneste i NAV, tiltak for rusmiddelmisbrukarar og krisesenter/vald i nære relasjonar.

   Statistikk
  • Barnevern

   Publisert:

   Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta. Tala omfattar alle meldingar, undersøkingar og tiltak, og barna dette gjeld. Målgruppa for barnevernet sitt arbeid er barn og unge i alderen 0–22 år. Det er òg tal for tilsette i barnevernstenesta.

   Statistikk
  • Færre meldingar til barnevernet

   Publisert:

   Færre meldingar til barnevernet Publisert: 3. juli 2019 Barnevernet fekk nesten 3 prosent færre meldingar i 2018 enn kva som var tilfelle i 2017. Dei fleste meldingane kjem frå barnevernstenesta sjølv

   Artikkel
  • Stabile oppholdstall på krisesentrene, men utgiftene øker

   Publisert:

   Stabile oppholdstall på krisesentrene, men utgiftene øker Publisert: 23. oktober 2018 Tallet på overnattingsdøgn ved krisesentrene var praktisk talt uendret i 2017, mens tallet på dagbrukere og dagbes

   Artikkel
  • Reform av offentlig tjenestepensjon

   Publisert:

   Rapporter 2018/33 Reform av offentlig tjenestepensjon Publisert: 22. oktober 2018 Hovedformålet med denne rapporten er å belyse virkningene av avtalen om endringer i de offentlige tjenestepensjonsordn

   Publikasjon
  • Godt pensjonssystem for de fleste som går av senere

   Publisert:

   Godt pensjonssystem for de fleste som går av senere Publisert: 22. oktober 2018 Godt pensjonssystem for dem som jobber etter fylte 66 år – vesentlig mindre til dem som går av tidlig, viser SSBs analys

   Artikkel
  • Færre avbryter Kvalifiseringsprogrammet – flere i jobb etterpå

   Publisert:

   Færre avbryter Kvalifiseringsprogrammet – flere i jobb etterpå Publisert: 29. august 2018 År for år blir det færre deltakere som avbryter Kvalifiseringsprogrammet. Flere går til ordinært arbeid etter

   Artikkel
  • Fleire og fleire med innvandrarbakgrunn i barnevernet

   Publisert:

   Fleire og fleire med innvandrarbakgrunn i barnevernet Publisert: 6. juli 2018 8 700 innvandrarar og 6 850 norskfødde med innvandrarforeldre fekk hjelp frå barnevernet i løpet av 2017. Av dei som fekk

   Artikkel
  • Færre av dei minste under omsorg av barnevernet

   Publisert:

   Færre av dei minste under omsorg av barnevernet Publisert: 29. juni 2018 Barnevernet hadde etter vedtak i fylkesnemnda omsorg for vel 9 000 barn på slutten av 2017. Dette er 0,8 prosent av alle barn u

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   oppdrag fra Utenriksdepartementet Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre

   Publisert:

   Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre Publisert: 23. november 2017 I landets 45 krisesentre varierer kommunenes utgifter mellom 12 og 424 kroner per innbygger. Størst utgifter har små se

   Artikkel
  • Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer

   Publisert:

   Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer Publisert: 6. juli 2017 For første gang siden 2004 var det i fjor over 130 000 personer som mottok sosialhjelp i kortere eller lengre tid. Utbetalt beløp passert

   Artikkel
  • Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark

   Publisert:

   Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark Publisert: 6. juli 2017 Det er til dels store forskjellar i fylkestala for landets barnevernstenester. Finnmark skil seg ut med flest meldingar og undersøki

   Artikkel
  • Fosterheim – mest brukte plasseringstiltak

   Publisert:

   Fosterheim – mest brukte plasseringstiltak Publisert: 5. juli 2017 På slutten av 2016 fekk 39 260 barn og unge tiltak frå barnevernet. Av desse fekk 15 865 barn og unge plasseringstiltak, tiltak som o

   Artikkel
  • Fleire meldingar til barnevernet

   Publisert:

   Fleire meldingar til barnevernet Publisert: 4. juli 2017 Barnevernet fekk 58 300 meldingar som gjaldt 52 100 barn i 2016. Dette er ein auke på 7 prosent frå året før. Samstundes la barnevernet bort fæ

   Artikkel