Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Offentlig sektor (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 44 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Økonomisk sosialhjelp - årlig

   Publisert:

   Økonomisk sosialhjelpPublisert 3. juli 2019 2018 Sosialhjelpsmottakere 133 140 Enslige menn i alt 52 557 Enslige kvinner i alt 29 227 Sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 54 920 Brutto utb

   Statistikk
  • Barnevern

   Publisert:

   Hovudtal for barnevernsstatistikkenPublisert 3. juli 2019 2016 2017 2018 1Fra 2016 er tallene for hjelpetiltak per 31.12. noe høyere enn tidligere år. Årsaken er at for tidligere årganger ble omsorg

   Statistikk
  • Færre meldingar til barnevernet

   Publisert:

   Færre meldingar til barnevernet Publisert: 3. juli 2019 Barnevernet fekk nesten 3 prosent færre meldingar i 2018 enn kva som var tilfelle i 2017. Dei fleste meldingane kjem frå barnevernstenesta sjølv

   Artikkel
  • Stabile oppholdstall på krisesentrene, men utgiftene øker

   Publisert:

   Stabile oppholdstall på krisesentrene, men utgiftene øker Publisert: 23. oktober 2018 Tallet på overnattingsdøgn ved krisesentrene var praktisk talt uendret i 2017, mens tallet på dagbrukere og dagbes

   Artikkel
  • Reform av offentlig tjenestepensjon

   Publisert:

   Rapporter 2018/33 Reform av offentlig tjenestepensjon Publisert: 22. oktober 2018 Hovedformålet med denne rapporten er å belyse virkningene av avtalen om endringer i de offentlige tjenestepensjonsord

   Publikasjon
  • Godt pensjonssystem for de fleste som går av senere

   Publisert:

   Godt pensjonssystem for de fleste som går av senere Publisert: 22. oktober 2018 Godt pensjonssystem for dem som jobber etter fylte 66 år – vesentlig mindre til dem som går av tidlig, viser SSBs analys

   Artikkel
  • Færre avbryter Kvalifiseringsprogrammet – flere i jobb etterpå

   Publisert:

   Færre avbryter Kvalifiseringsprogrammet – flere i jobb etterpå Publisert: 29. august 2018 År for år blir det færre deltakere som avbryter Kvalifiseringsprogrammet. Flere går til ordinært arbeid etter

   Artikkel
  • Fleire og fleire med innvandrarbakgrunn i barnevernet

   Publisert:

   Fleire og fleire med innvandrarbakgrunn i barnevernet Publisert: 6. juli 2018 8 700 innvandrarar og 6 850 norskfødde med innvandrarforeldre fekk hjelp frå barnevernet i løpet av 2017. Av dei som fekk

   Artikkel
  • 1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb

   Publisert:

   1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb Publisert: 5. juli 2018 Nesten to av tre sosialhjelpsmottakere i 2017 stod utenfor arbeidsmarkedet, mens 4,8 prosent hadde heltidsjobb. Endringene siste år kan

   Artikkel
  • Færre av dei minste under omsorg av barnevernet

   Publisert:

   Færre av dei minste under omsorg av barnevernet Publisert: 29. juni 2018 Barnevernet hadde etter vedtak i fylkesnemnda omsorg for vel 9 000 barn på slutten av 2017. Dette er 0,8 prosent av alle barn u

   Artikkel
  • Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre

   Publisert:

   Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre Publisert: 23. november 2017 I landets 45 krisesentre varierer kommunenes utgifter mellom 12 og 424 kroner per innbygger. Størst utgifter har små se

   Artikkel
  • 4 av 10 sosialhjelpsmottakere er enslige menn

   Publisert:

   4 av 10 sosialhjelpsmottakere er enslige menn Publisert: 7. juli 2017 40 prosent av sosialhjelpsmottakerne i fjor var enslige menn, noe som tilsvarer drøyt 51 000 personer. For nesten halvparten av di

   Artikkel
  • Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer

   Publisert:

   Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer Publisert: 6. juli 2017 For første gang siden 2004 var det i fjor over 130 000 personer som mottok sosialhjelp i kortere eller lengre tid. Utbetalt beløp passert

   Artikkel
  • Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark

   Publisert:

   Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark Publisert: 6. juli 2017 Det er til dels store forskjellar i fylkestala for landets barnevernstenester. Finnmark skil seg ut med flest meldingar og undersøki

   Artikkel
  • Fosterheim – mest brukte plasseringstiltak

   Publisert:

   Fosterheim – mest brukte plasseringstiltak Publisert: 5. juli 2017 På slutten av 2016 fekk 39 260 barn og unge tiltak frå barnevernet. Av desse fekk 15 865 barn og unge plasseringstiltak, tiltak som o

   Artikkel